รีเซต

อย.ย้ำ! พร้อมสำรองยาจำเป็นรักษาผู้ป่วย "โควิด-19" ยันไม่ขาดแคลน

อย.ย้ำ! พร้อมสำรองยาจำเป็นรักษาผู้ป่วย "โควิด-19" ยันไม่ขาดแคลน
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 18:21 )
105
อย.ย้ำ! พร้อมสำรองยาจำเป็นรักษาผู้ป่วย "โควิด-19" ยันไม่ขาดแคลน

อย.ย้ำ! พร้อมสำรองยาจำเป็นรักษาผู้ป่วย “โควิด-19” ยันไม่ขาดแคลน

อย.- เมื่อวันที่ 9 เมษายน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้มีการใช้ยาต้านไวรัสหลายขนานเป็นสูตรยาในการรักษา เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ ยารักษามาลาเรีย ยารักษาเอดส์ ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น ส่งผลให้ทั่วโลกมีความต้องการนำเข้ายาสำเร็จรูปและวัตถุดิบในการผลิตยาสูงขึ้น จนอาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจตามมาจากการขาดแคลนยาดังกล่าว จึงได้อำนวยความสะดวกให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) นำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์จากประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 187,000 เม็ด และได้กระจายยาไปทั่วประเทศแล้ว รวมทั้งพร้อมจะนำเข้ายาอีก จำนวน 100,000 เม็ด สำหรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนนี้ และหากมีความจำเป็นต้องสำรองยาให้มากขึ้นอีกในอนาคต จะเร่งรัดประสานงาน อภ.ต่อไปโดยเร็ว

นพ.ไพศาล กล่าวว่า ในด้านการนำเข้ายาสำหรับรักษาโรคโควิด-19 รายการอื่นๆ นั้น อย.ได้จัดให้มีช่องทางด่วนเพื่อเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังให้ผู้ประกอบการแจ้งปริมาณยาคงคลังเป็นรายสัปดาห์ โดยหากพบมีปัญหาการนำเข้าหรือผลิตยาให้รีบแจ้ง อย. เพื่อ อย.จะเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมอำนวยความสะดวกให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้ อย.ได้อำนวยความสะดวกโดยประสานไปยังกรมศุลกากรเพื่อขอยกเว้นภาษีการนำเข้ายาและการบริจาคยาที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ไว้ด้วยแล้ว

เลขาธิการ อย. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมและสำรองยาจำเป็นอย่างเพียงพอสำหรับกรณีโรคโควิด-19 รวมทั้งยาที่ใช้รักษาโรคกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น ยาเบาหวาน ยาความดันโลหิตสูง ยาโรคหัวใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง