ปลัดสำนักนายกฯ ตอบปม PM 2.5 ฟุ้งทั่วกรุง ชี้ "ฝุ่นฝาชี" อีก 3 วันก็จะดีขึ้น

ปลัดสำนักนายกฯ ตอบปม PM 2.5 ฟุ้งทั่วกรุง ชี้ "ฝุ่นฝาชี" อีก 3 วันก็จะดีขึ้น
ข่าวสด
14 ธันวาคม 2563 ( 14:01 )
29
ปลัดสำนักนายกฯ ตอบปม PM 2.5 ฟุ้งทั่วกรุง ชี้ "ฝุ่นฝาชี" อีก 3 วันก็จะดีขึ้น

ปลัดสำนักนายกฯ ตอบปม PM 2.5 ฟุ้งทั่วกรุง ชี้ "ฝุ่นฝาชี" ปกติของหน้าหนาว เกิดขึ้นประมาณ 3 วัน ขอความร่วมมือใช้รถสาธารณะ ใส่หน้ากากอนามัย

 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากที่ได้ประชุม ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

 

 

เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นพิษทั่วกรุงเทพ พบว่าในช่วง 3 วันนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม สภาพทางอุตุนิยมวิทยามีข้อจำกัดในเรื่องการหมุนเวียนของอากาศโดยเฉพาะความกดอากาศ ลม การยกตัวของมวลอากาศจะมีข้อจำกัดมาก

 

ทำให้อากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความนิ่ง ดังนั้นมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดต่างๆเช่นรถยนต์ รถบรรทุก การเผาในที่โล่งโดยรอบกรุงเทพ จึงทำให้เหมือนกับกรุงเทพมีฝาชีครอบอยู่ จนมีมลพิษทางอากาศในบางจุดที่สูงมาก

 

อนุกรรมการฯจึงได้มีการประสานงานแจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ขอความร่วมมือกรมการขนส่งทางบก กทม. กรมควบคุมมลพิษ ช่วยกันตรวจสอบรถควันดำ โดยเฉพาะรถบรรทุกเล็ก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซล เพื่อการตรวจแจ้งเตือนและตรวจจับ

 

ซึ่งตามสถิติพบว่า 100 คัน พบถึง 46 คัน ที่ไม่บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทำให้เกิดควันดำ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะตรวจรถควันดำ ทั้งรถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกใหญ่ รถขนส่งต่างๆ โดยจะตรวจทุกวัน ยาวไปอีก6เดือนข้างหน้าจนถึงช่วงหน้าแล้วด้วย

 

 

นอกจากนี้เรื่องการจราจรจากการที่ได้ตรวจจากแอพพลิเคชั่นแอร์ฟอไทย ที่ได้สำรวจทั่วกรุงเทพ และพบว่าจุดที่มีสภาพ PM2.5 หรือฝุ่นพิษค่อนข้างสูงหรือสูงนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณสี่แยก สามแยก จุดกลับรถ จุดที่มีปริมาณรถสะสมมาก จึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กทม. ช่วยพยายามทำให้เกิดการไหลลื่น การเคลื่อนตัวของรถให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้มาจอดนิ่งจนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ

 

อีกทางหนึ่ง ประสานไปที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร ในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบกรุงเทพที่มีการเผาเศษวัชพืชในที่โล่งจนทำให้อากาศบางส่วน ทำให้เกิดหมอกควันเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใกล้กรุงเทพด้วยจึงขอความร่วมมือ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ช่วยประสานขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดการเผาในช่วง 3-4 วันนี้ ถึง 17 ธ.ค.

 

นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปผ่านมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้า และให้ดำเนินการตรวจบำรุงรักษารถยนต์ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องการเหลื่อมระยะเวลาการทำงานนั้นยังดำเนินไปตามปกติที่เคยทำมา ซึ่งที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเหลื่อมเวลาทำงานอยู่แล้วเช่นเดียวกับทุกสถานราชการ

 

ทั้งนี้ในช่วงเวลานี้มีความชื้นในอากาศเข้ามาสูงอีกด้วยจึงทำให้เห็นเป็นหมอกครึ้ม จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้รถสาธารณะ และเมื่ออยู่ในที่โลกด้านนอกอาคารขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย กรุงเทพจะเป็นฝาชีอยู่อย่างนี้ประมาณ 2-3 วันแล้วจะมีลมเข้ามาช่วย แล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้อีก เป็นช่วงๆอย่างนี้ ซึ่งเป็นปกติของช่วงฤดูหนาว


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง