รีเซต

'ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด' เปิดโครงการ 'โคก หนอง นา โมเดล' อบรมพัฒนากสิกรรมพื้นที่ต้นแบบ

'ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด' เปิดโครงการ 'โคก หนอง นา โมเดล' อบรมพัฒนากสิกรรมพื้นที่ต้นแบบ
มติชน
4 มีนาคม 2564 ( 17:46 )
144
'ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด' เปิดโครงการ 'โคก หนอง นา โมเดล' อบรมพัฒนากสิกรรมพื้นที่ต้นแบบ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบาย ในการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด” กิจกรรม ที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดป่าดอนดู่ธรรมาราม อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมให้การต้อนรับ อย่างพร้อมเพรียง โดยในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมตามโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 5 ของอำเภอกลุ่มโซนที่ 4 ประกอบด้วย อ.สุวรรณภูมิ อ.อาจสามารถ อ.พนมไพร อ.หนองฮี และอำเภอ จตุรพักรพิมาน กิจกรรมในวันนี้ ดังนี้


1. กิจกรรมสวดมนต์ไว้พระ ทำวัตรเช้า
2. วิชาการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภันพิบัติ
3. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
4. ฝึกปฏิบัติการ สร้างหุ่นจำลอง การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
5. นำเสนองาน สร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
6. ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติหาอยู่ หากิน
7. สรุปบทเรียนฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติหาอยู่ หากิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง