รีเซต

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ เสนอเปิดเที่ยวบินเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ภาคใต้ตอนบน-อีสาน ฟื้นจากโควิด-19

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ เสนอเปิดเที่ยวบินเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ภาคใต้ตอนบน-อีสาน ฟื้นจากโควิด-19
มติชน
16 สิงหาคม 2563 ( 11:53 )
250
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ เสนอเปิดเที่ยวบินเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ภาคใต้ตอนบน-อีสาน ฟื้นจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสนอขอความอนุเคราะห์ไปยังบริษัทการบินและกรมท่าอากาศยาน พิจารณาการเปิดเส้นทางการบินภาคใต้ตอนบน จากท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้ในนาม “หมู่เกาะทะเลใต้” ให้เป็นฐานสร้างรายได้กับประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ จะเป็นการช่วยฟื้นตัวจากสภาวะโควิด-19

 

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ในอนาคตจะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบเศรษฐกิจภาคอื่นๆสร้างประโยชน์ทางการค้า และการลงทุนในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านทั้งในแนวแลนด์บริดจ์ของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างไทย-เวียดนาม-กัมพูชากับจีนตอนใต้-สปป.ลาว เส้นทาง East-West Economic Corridor หรือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และเส้นทางNort-South Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ระหว่างไทย-มาเลเซีย ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับประเทศในภาพรวม

 

ข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีสายการบินบริการ 4 สายเส้นทางบินดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี 3 สาย สุวรรณภูมิ-สุราษฎร์ธานี 1 สาย รวมไป-กลับวันละ 28 เที่ยว ผู้โดยสารวันละประมาณ 3,500 คน วันที่ 25 ก.ย.63 จะเพิ่มเส้นทางสุวรรณภูมิ-สุราษฎร์ธานี ไป-กลับ อีก 4 เที่ยว รวม 32 เที่ยว และเดือน พ.ย.63 นี้ จะมีสายการบินใหม่เพิ่มเป็นสายที่ 5 เส้นทางสุวรรณภูมิ-สุราษฎร์ธานี ซึ่งยังไม่รวมถึงท่าอากาศยานสมุย เส้นทางสุวรรณภูมิ-เกาะสมุย ไป-กลับไม่น้อยกว่าวันละ 20 เที่ยว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง