'สเปน' จ่อไฟเขียว 'การุณยฆาต' เป็นชาติที่ 4 ในยุโรป

'สเปน' จ่อไฟเขียว 'การุณยฆาต' เป็นชาติที่ 4 ในยุโรป
Xinhua Thai
19 มีนาคม 2564 ( 12:18 )
12
'สเปน' จ่อไฟเขียว 'การุณยฆาต' เป็นชาติที่ 4 ในยุโรป

มาดริด, 19 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (18 มี.ค.) สภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างของสเปนอนุมัติกฎหมายที่จะทำให้การการุณยฆาตเป็นสิ่งถูกกฎหมายในสเปน ด้วยคะแนน 202 ต่อ 141 และงดออกเสียง 2 คน ทำให้สเปนกลายเป็นชาติที่ 4 ในยุโรปที่อนุมัติกฎหมายข้างต้น ตามหลังเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์

 

ระบบสาธารณสุขของสเปนจะให้บริการการุณยฆาตสำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะและป่วยเป็น "โรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาได้" หรือ "มีอาการป่วยร้ายแรง ยืดเยื้อ และทำให้ทุพพลภาพ" ซึ่งส่งผลกระทบต่ออิสรภาพของผู้ป่วย "ทั้งยังสร้างความทุกข์ทรมานทางกายหรือใจอย่างแสนสาหัสอยู่ตลอดเวลา"

กฎหมายนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 3 เดือนหลังจากมีการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (BOE) ของสเปน ระหว่างนี้แคว้นปกครองตนเองทั้ง 17 แห่งของสเปนจะจัดตั้งคณะกรรมการการรับรองและการประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

 

กฎหมายดังกล่าวระบุถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ป่วยต้องทำก่อนได้รับอนุญาตให้ทำการุณยฆาต เริ่มตั้งแต่การเขียนเอกสารคำขอที่ต้องยื่น 2 ครั้งภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยผู้ป่วยต้องแสดงความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะจบชีวิตตนเอง และชี้แจงว่าพวกเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพร่างกายของตนและรับรู้ถึงทางเลือกทั้งหมดที่มี

หลังจากยื่นเอกสารคำขอฉบับที่ 2 แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการการุณยฆาตซึ่งจะกำหนดผู้เชี่ยวชาญ 2 คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเพื่อให้คำแนะนำ และหากได้รับการอนุมัติ ผู้ป่วยจะมีสิทธิเลือกว่าจะจบชีวิตตนเองในศูนย์สุขภาพสาธารณะ ศูนย์สุขภาพเอกชน หรือที่บ้านของตน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง