กทม.-พัทยา รอไปก่อน! ครม.เคาะแค่เลือกตั้งอบต. คาดไม่เกิน12ธ.ค.

กทม.-พัทยา รอไปก่อน! ครม.เคาะแค่เลือกตั้งอบต. คาดไม่เกิน12ธ.ค.
ข่าวสด
7 กันยายน 2564 ( 13:57 )
14
กทม.-พัทยา รอไปก่อน! ครม.เคาะแค่เลือกตั้งอบต. คาดไม่เกิน12ธ.ค.

ครม.ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่น มอบมหาดไทยทำงบประมาณ เคาะเลือกอบต. ส่วนกรุงเทพฯ-พัทยา รอกำหนดอีกรอบ คาดหย่อนบัตร 28พ.ย.-12 ธ.ค.

 

 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม. มีมติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีมติให้เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ก่อน ส่วนกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั้น ให้รอกำหนดอีกครั้ง โดยให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการ

 

 

1.เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งจังหวัดกำชับ อบต กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ของอบต. กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา โดยกำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในข้อบัญญัติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม กรณีจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้พร้อมแล้ว

 

 

2.การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

 


2.1 ออกระเบียบและประกาศกกต.ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2.2 การดำเนินการสรรหากกต.ประจำอปท.ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และกกต.สามารถประกาศแต่งตั้งได้ทันทีที่มีการประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.นั้น

 

 

2.3 อบรมผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด ผอ.การเลือกตั้งประจำอปท. และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)จะดำเนินการ เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของอปท.น

 

 

2.4 จัดทำแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของอปท. โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้ กรอบระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 1-14 ก.ย. 2564 ครม.ให้ความเห็นชอบ, วันที่ 1-15 ต.ค. 2564 สำนักงานกกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น, วันที่ 28 พ.ย.-12 ธ.ค.2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

ขณะที่สำนักงานเลขาธิการครม.(สลค.) ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2564 และประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2564 เสร็จสิ้นแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง