รีเซต

ราชกิจจาฯ ประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง

ราชกิจจาฯ ประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง
TNN ช่อง16
19 มกราคม 2565 ( 10:34 )
45
ราชกิจจาฯ ประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง

19 มกราคม 2565  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   ลงนาม โดย ธนาคม จงจิระ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565  


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านทั้ง 77 จังหวัด ที่นี่


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง