ไต้หวัน จะกลายเป็นผู้จำหน่ายอาวุธให้กับชาติปชต.ตะวันตก ล่าสุดเปิดตัวเรือรบใหม่

ไต้หวัน จะกลายเป็นผู้จำหน่ายอาวุธให้กับชาติปชต.ตะวันตก ล่าสุดเปิดตัวเรือรบใหม่
ข่าวสด
15 ธันวาคม 2563 ( 15:42 )
33
ไต้หวัน จะกลายเป็นผู้จำหน่ายอาวุธให้กับชาติปชต.ตะวันตก ล่าสุดเปิดตัวเรือรบใหม่

Reuters

 

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า ประธานาธิบดี ไช่อิงเหวิน ได้กล่าวชื่นชมความสามารถในการออกแบบอาวุธของไต้หวันที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งยังมีการเปิดตัวเรือรบขั้นสูงที่ใช้บรรทุกขีปนาวุธและเครื่องวางทุ่นระเบิด รวมถึงกองเรือลาดตระเวนล่องหนลำแรกของไต้หวัน

ไช่อิงเหวิน ให้ความสำคัญกับการป้องกันเกาะไต้หวันเป็นอันดับแรก เนื่องจากจีนพยายามอ้างสิทธิ์ในเกาะไต้หวัน หลังจากไต้หวันต้องเผชิญกับความท้าทายทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นจากจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมักจะใช้วิธีทางการทหารและความรุนแรงเพื่อทำให้ไต้หวันอยู่ภายใต้การควบคุมของจีน

 

Reuters

 

ที่ผ่านมา กองทัพอากาศของไต้หวันได้รับประโยชน์จากสินค้าขนาดใหญ่เช่น เครื่องบินขับไล่ F-16 รุ่นใหม่และรุ่นอัพเกรด แต่เป้าหมายต่อไปของไต้หวันคือพัฒนากองทัพเรือ โดยมุ่งผลิตเรือดำน้ำ โดย เรือถัวเฉียง คอร์เวต (เรือรบชนิดหนึ่ง ใช้เป็นเรือเร็วคุ้มกัน และปราบเรือดำน้ำ) ซึ่งเป็นรุ่นต้นแบบที่ใช้งานอยู่แล้ว เรือลำนี้ได้รับการขนานนามจากกองทัพเรือของไต้หวันว่า "นักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบิน" เนื่องจากเรือลำนี้มีอุปกรณ์เสริมด้วยขีปนาวุธต่อต้านเรือ นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน Sky Sword อีกด้วย

 

Reuters

 

เมืองซั่ว ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันออกของไต้หวันเป็นสถานที่ผลิตเรือจำนวนมาก ไช่อิงเหวิน กล่าวว่าเรือรบและเรือวางทุ่นระเบิด จะสามารถยับยั้งการโจมตีต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของไต้หวัน ทำให้ในอนาคตไต้หวันอาจกลายเป็นแหล่งจัดหาอาวุธและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อจำหน่ายให้แก่ประเทศในระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งอาวุธหลักของไต้หวัน และประเทศส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการติดอาวุธให้กับประเทศของตนเอง เพราะกลัวว่าจีนจะไม่พอใจและสูญเสียสัญญาทางการค้าที่มีค่ากับจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี ไช่อิงเหวิน ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งอย่างถล่มทลายในเดือนมกราคม เธอรับตำแหน่งด้วยคำปฏิญาณที่จะยืนหยัดต่อสู้กับจีนและได้สนับสนุนแนวคิด “สงครามอสมมาตร” ในการรับมือกับจีน โดยเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำให้การโจมตีจากจีนเป็นไปได้ยากที่สุด ทั้งนี้เธอได้สนับสนุนอุตสาหกรรมอาวุธในประเทศเพื่อพยายามทำให้ไต้หวันพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดอีกด้วย

 

Reuters