รีเซต

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเงิน 9 รพ.สู้โควิด-19

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเงิน 9 รพ.สู้โควิด-19
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 16:26 )
59
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเงิน 9 รพ.สู้โควิด-19

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเงิน 9 รพ.สู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ในนามของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ขณะนี้เกิดเป็นโรคติดต่อในหลายพื้นที่ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 

 

ด้วยทรงห่วงใยและใส่พระทัยต่อการดูแลรักษาคนไข้ ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวนโรงพยาบาลละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และการจัดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19