นครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงวัย 57 ปี

นครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงวัย 57 ปี
มติชน
21 ธันวาคม 2563 ( 16:04 )
45
นครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงวัย 57 ปี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่จังหวัดนครปฐม ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐม โดยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม เปิดเผยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการสิ่งส่งตรวจ ของกลุ่มกิจการแพปลา เกษตรกร ผู้ค้าสัตว์น้ำ ในตลาดสด ในจังหวัดนครปฐมที่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสโรคจากตลาด กลางค้ากุ้งมหาชัย จังหวัดสมุทรสคร ที่ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วทุกอำเภอ มีการสำรวจและส่งตรวจ จำนวน 397 ราย พบว่าติดเชื้อจำนวน 1 ราย (อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค) และในวันนี้ยังมีการตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรคเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง