“แรบบิท แคช” ผนึกอิออน-ฮิวแมนิก้า-เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เขย่าธุรกิจสินเชื่อ รูปแบบดิจิทัล 100% เจาะลูกค้านอนแบงก์ ตั้งปีแรกกวาดรายได้ 3,000 ล้าน

“แรบบิท แคช” ผนึกอิออน-ฮิวแมนิก้า-เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เขย่าธุรกิจสินเชื่อ รูปแบบดิจิทัล 100% เจาะลูกค้านอนแบงก์ ตั้งปีแรกกวาดรายได้ 3,000 ล้าน
มติชน
27 ตุลาคม 2564 ( 17:13 )
34
“แรบบิท แคช” ผนึกอิออน-ฮิวแมนิก้า-เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เขย่าธุรกิจสินเชื่อ รูปแบบดิจิทัล 100% เจาะลูกค้านอนแบงก์ ตั้งปีแรกกวาดรายได้ 3,000 ล้าน

นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เปิดเผยว่า แรบบิท แคช ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนไทย ด้วยการพัฒนาการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์และสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน พร้อมที่จะทำให้การขอสินเชื่อเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกแก่คนไทยยิ่งกว่าเดิม สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Money Rabbolution สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์” ด้วยการให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและเท่าเทียม สร้างความแตกต่างจากการให้บริการสินเชื่อแบบเดิม โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำภายใต้กระบวนการทั้งหมดผ่านดิจิทัลอย่างแท้จริง มีความเชื่อถือได้และปลอดภัยสูงสุด

 

บริการสินเชื่อของ “แรบบิท แคช” ถูกออกแบบให้ขั้นตอนการสมัครจนกระทั่งได้รับอนุมัติสินเชื่อ ผ่านช่องทางดิจิทัล 100% โดยใช้ Alternative Data หรือข้อมูลทางเลือกที่แสดงถึง Digital Footprint และ Behavioral Footprint ต่างๆ ของผู้บริโภค มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณารูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน เนื่องจากแรบบิท แคชเป็นบริษัทในเครือบีทีเอส ซึ่งมีธุรกิจในกลุ่มมากมาย ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายที่จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อภายใต้การได้รับความยินยอมจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การขนส่ง การประกัน การซื้อสินค้าหรือบริการ หรือการแลกคะแนนแรบบิท รีวอร์ด เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่สำคัญจากพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันจะทำให้เราสามารถมองเห็นลูกค้าในมุมที่แตกต่าง และประเมินลูกค้าได้ในหลายมิติ ช่วยให้ลูกค้ากลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแรบบิท แคชได้ง่ายขึ้น โดยวางแผนจะเปิดให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อของแรบบิท แคชได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 หลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย เบื้องต้นจะนำเสนอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ สินเชื่อนาโน ควบคู่กับสินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อ Pay Day Loan สินเชื่อผ่อนชำระ Buy Now, Pay Later

 

“ในระยะแรก แรบบิท แคช ได้พัฒนาโมเดลการให้สินเชื่อดิจิทัลผ่านความร่วมมือกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการทดลองนำเสนอสินเชื่อเพื่อลูกค้าคนพิเศษที่มีอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าของเคอรี่ เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะคัดเลือกจากกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ที่เป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับที่มีประวัติในการจัดส่งสินค้าพัสดุกับทางเคอรี่เป็นประจำ โดยทางบริษัทจะทำการประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้ากลุ่มแรกนี้เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อก่อนจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าของเคอรี่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ในอนาคต” นางสาวรัชนี กล่าว

 

ด้านความร่วมมือกับฮิวแมนิก้านั้น แรบบิท แคช วางแผนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโดยความสมัครใจ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วๆ ไป ให้กับพนักงานของบริษัทที่ใช้บริการ HR Solutions ของกลุ่มฮิวแมนิก้า เฉพาะในกรณีที่บริษัทเหล่านั้นต้องการพิจารณาให้สินเชื่อสวัสดิการนี้เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่บริษัทมอบให้กับพนักงานของตนนอกเหนือจากสวัสดิการอื่นๆ ของนายจ้างเท่านั้น โดยข้อมูลของพนักงานแต่ละคนที่จะนำมาใช้ได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการยินยอมจากพนักงานคนนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยตอนนี้ได้เริ่มทดลองการให้สินเชื่อกับพนักงานของฮิวแมนิก้าและพนักงานในเครือของบีทีเอสกรุ๊ปก่อนในเดือนตุลาคมนี้

 

นางสาวรัชนี กล่าวว่า ตั้งเป้าการให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไปภายในไตรมาสแรกของปีหน้าคาดว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ล้านบาทในปีแรก

 

 

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านคน ลูกค้าจำนวนมากเป็นผู้ขายสินค้าทางออนไลน์ ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดี และต่อยอดการบริการ และมีแผนการตลาดที่วางร่วมกับทาง แรบบิท แคช ที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มของเราในอนาคตอันใกล้นี้”

 

 

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฮิวแมนิก้า ร่วมมือกับแรบบิท แคช เพื่อนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการ หรือ Welfare Loan ให้บริษัทที่เป็นลูกค้าของฮิวแมนิก้า โดยเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้เริ่มเป็นบริษัทแรกที่ให้สินเชื่อสวัสดิการพิเศษของแรบบิทแคชกับพนักงานของฮิวแมนิก้าเอง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเนื่องจากขั้นตอนการสมัครนั้นง่ายและรวดเร็วมาก และตอบโจทย์คนที่ต้องการสภาพคล่องเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อสวัสดิการกับเรา รวมถึงพนักงานของบริษัทก่อนที่จะมีการใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้กับพนักงานได้

 

 

นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการบริหารและประธานฝ่ายการเงิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อิออนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแรบบิท กรุ๊ปมาตั้งแต่ปี 2558 และเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ผ่านการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล จึงร่วมลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท แรบบิท แคชเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยเราสามารถนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในฐานะผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเพื่อสนับสนุนการเติบโต รวมถึงการให้แหล่งเงินทุนในต้นทุนที่ต่ำด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม AEON Financial Service ประเทศญี่ปุ่น และให้บริการด้านการดำเนินงานบางส่วนให้กับแรบบิท แคช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง