รีเซต

ปศุสัตว์ จี้ยกการ์ดทั่วปท. เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ช่วงตรุษจีน

ปศุสัตว์ จี้ยกการ์ดทั่วปท. เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ช่วงตรุษจีน
มติชน
19 มกราคม 2565 ( 16:49 )
25
ปศุสัตว์ จี้ยกการ์ดทั่วปท. เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ช่วงตรุษจีน

ข่าววันนี้ 19 ม.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือ OIE ได้มีจดหมายแจ้งเตือนประเทศสมาชิกให้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนเดินทางกลับบ้านไปเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ในขณะนี้ทุกประเทศยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้เข้มงวดจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ

 

แต่คาดการณ์ว่ายังคงมีการเดินทางภายในประเทศ ส่งผลให้มีความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือโรค ASF ในสุกร เนื่องจากอาจมีการนำผลิตภัณฑ์สุกรหรือเนื้อสุกรที่ยังไม่ได้ปรุงสุกไปพร้อมสัมภาระจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ไม่เกิดโรคได้ กรมปศุสัตว์จึงได้กำชับเร่งสั่งการไปยังหน่วยงานจังหวัดทั่วประเทศให้ยกระดับเข้มงวดในการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์อย่างต่อเนื่อง

 

โรค ASF ในสุกร เป็นโรคที่ติดต่อเกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่แพร่ระบาดสู่คน เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกรและสุกรป่า ตั้งแต่ปี 2561 พบรายงานการเกิดโรค 50 ประเทศ ในทวีปแอฟริกา เอเชียและยุโรป โดยโรคนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่เป็นอันตรายต่อสุกร และหากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าว OIE จึงได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกเร่งสร้างการรับรู้ของประชาชน ว่าเชื้อไวรัส ASF ในสุกรมีความคงทนในเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปรุงสุก รวมทั้งสามารถปนเปื้อนบนเสื้อผ้า รองเท้าและยานพาหนะได้ ทำให้เป็นช่องทางการแพร่กระจายของโรค

 

และขอความร่วมมือประชาชนไม่นำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปรุงสุกรจากพื้นที่เสี่ยงหรือที่มีรายงานการเกิดโรคไปยังพื้นที่ที่ไม่เกิดโรค รวมทั้งให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคซึ่งไม่เฉพาะโรค ASF ในสุกรเท่านั้น แต่รวมถึงโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ด้วย โดยแนะนำให้รับประทานอาหารที่ต้องปรุงสุกผ่านความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ กรมปศุสัตว์มีการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ นอกเหนือจากโรค ASF ในสุกรแล้วยังมีโรคไข้หวัดนก ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวด โดยไม่พบรายงานในประเทศมาแล้วเป็นระยะเวลา 12 ปี แต่กรมปศุสัตว์ก็ยังคงเตรียมความพร้อม และป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 

โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนผลักดันระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM รวมถึงประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่และหน่วยงานภายในประเทศ อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศ OIE อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกรมั่นใจในการดำเนินงานที่เข้มงวดของปศุสัตว์ในการป้องกันโรค รวมทั้งขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หากพบแสดงอาการป่วยหรือผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือ call center 063-225-6888 หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง