รีเซต

GLOBALink : ลัดเลาะรอบ 'เมืองโบราณยุคหินใหม่' อายุ 5,000 ปี ในหูเป่ย

GLOBALink : ลัดเลาะรอบ 'เมืองโบราณยุคหินใหม่' อายุ 5,000 ปี ในหูเป่ย
Xinhua
10 ตุลาคม 2566 ( 17:48 )
68
GLOBALink : ลัดเลาะรอบ 'เมืองโบราณยุคหินใหม่' อายุ 5,000 ปี ในหูเป่ย
ปักกิ่ง, 10 ต.ค. (ซินหัว) -- ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวซินหัวลงพื้นที่ซากโบราณสือเจียเหอ แหล่งตั้งถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนที่มีอายุย้อนกลับไป 3,800-5,900 ปี ครอบคลุมพื้นที่กว้างราว 300 เฮกตาร์ (ราว 1,875 ไร่) ขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่ทำให้ซากโบราณสือเจียเหอกลายเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดบริเวณตอนกลางของแม่น้ำแยงซี และสะท้อนจุดสูงสุดของการพัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค โดยมีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาและงานฝีมือหยกเติ้งเชียนอู่ ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์เทียนเหมิน พาชมโรงงานเครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ในยุควัฒนธรรมสือเจียเหอ เรียกว่าซากซานฝางวาน โดยในอนาคตจะมีการก่อสร้างโถงนิทรรศการที่นี่เพื่อจัดแสดงวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยผลลัพธ์ทางโบราณคดีปัจจุบันเผยว่าประวัติศาสตร์การทำเครื่องปั้นดินเผาที่ซานฝางวานมีอายุยาวนานเกือบ 800 ปีแล้ว โดยเครื่องปั้นดินเผาสีแดงที่ถูกขุดพบบ่งชี้ว่าสือเจียเหอควบคุมมาตรฐานการทำเครื่องปั้นดินเผาในห้วงเวลานั้นฟางฉิน หัวหน้าสถาบันโบราณวัตถุและโบราณคดีของหูเป่ย กล่าวว่าทั้งแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเหลืองล้วนมีบทบาทสำคัญจากมุมมองต้นกำเนิดอารยธรรมจีน โดยสำหรับลุ่มแม่น้ำแยงซี เราเชื่อว่าเมืองโบราณเหลียงจู่ถือเป็นภาพสะท้อนที่ดีของอารยธรรมในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำ เมืองโบราณเป่าตุนและซากโบราณซานซิงตุยเป็นภาพสะท้อนในพื้นที่ตอนบน ขณะสือเจียเหอถือเป็นสัญลักษณ์อารยธรรมในพื้นที่ตอนกลางของแยงซีกลุ่มนักโบราณคดีเชื่อว่าสือเจียเหอเป็นหนึ่งในเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและยืนยาวที่สุดในพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีฟางระบุว่านอกจากพื้นที่ขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในที่สูงแล้ว ในแง่ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สือเจียเหอมีบทบาทในการสืบทอดและการสื่อสารระหว่างภูมิภาคต่างๆ ตัวอย่างเช่น เทคนิคของสือเจียเหอในการก่อสร้างเมืองและการควบคุมน้ำที่มีส่วนคล้ายคลึงกับภูมิภาคอื่นโบราณวัตถุที่ถูกขุดพบหลายชิ้นที่สือเจียเหอ มีลักษณะคล้ายคลึงกับโบราณวัตถุที่ขุดพบจากภูมิภาคอื่นและช่วงเวลาอื่นในประวัติศาสตร์ อาทิ เครื่องหยกลายกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ที่มีดวงตาขนาดใหญ่ซึ่งถูกขุดพบในสือเจียเหอ มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องสัมฤทธิ์ที่ขุดพบในซานซิงตุย
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง