สระแก้วเอาจริง! โควิดพุ่ง ส่งกลุ่มเสี่ยงสูงไปกักตัว14 วัน แม้ผลเป็นลบ

สระแก้วเอาจริง! โควิดพุ่ง ส่งกลุ่มเสี่ยงสูงไปกักตัว14 วัน แม้ผลเป็นลบ
ข่าวสด
16 เมษายน 2564 ( 18:36 )
22
สระแก้วเอาจริง! โควิดพุ่ง ส่งกลุ่มเสี่ยงสูงไปกักตัว14 วัน แม้ผลเป็นลบ

 

ข่าววันนี้ 16 เม.ย.2564 สำนักงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว รายงานสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสระแก้ว วันที่ 16 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 15 ราย สะสมจากการระบาดระลอก เมษายน รวม 158 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ 491 พบเชื้อ 15 ไม่พบเชื้อ 63 รอผล 418 สะสม 4,775 ราย

 

 

ด้าน นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้จ.สระแก้วมีรายงานผู้ป่วยโควิดยืนยันจากการระบาดระลอกเม.ย. 15 ราย เพศชาย 7 ราย เพศหญิง 8 ราย อายุ 21-43 ปี สัญชาติไทยทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 158 ราย เป็นเพศชาย 64 ราย เพศหญิง 94 ราย อายุระหว่าง 5-85 ปี มีอาการ 58 ราย ไม่มีอาการ 100 ราย สัญชาติไทย 149 ราย ลาว 6 ราย กัมพูชา 3 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากโบว์ลิ่งผับ 60 ราย รองลงมาเป็นผู้ติดเชื้อจาก REV UP 35 ราย เกอีชา คาราโอเกะ อรัญประเทศ 8 ราย และอื่นๆ 55 ราย

 

 

 

 

" ทั้งหมดกำลังรักษาตัวอยู่ที่รพ.ของรัฐ เอกชน และรพ.สนาม จ.สระแก้ว ดังนี้ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 27 ราย รพ.อรัญประเทศ 5 ราย รพ.เกษมราษฎร์ อรัญประเทศ 23 ราย รพ.สนาม (แพทย์แผนไทยวัฒนานคร) 52 ราย รพ.สนาม (วังสมบูรณ์) 20 ราย รพ.สนาม อบจ.ระแก้ว 30 ราย และส่งไปรับการรักษาที่รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ตามความต้องการของผู้ป่วยอีก 1 ราย สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 15 ราย ผู้ป่วย 9 ราย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายที่ 1 ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันรายแรกของสระแก้วที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงโบว์ลิ่งผับ, REV UP และร้านคนหัวมุม ซึ่งถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 

 

ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ มาตรวจซ้ำครั้งที่ 2 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารรสุขจึงพบเชื้อ 6 ราย ที่เหลือเป็นผู้สัมผัสที่ติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงโบว์ลิ่งผับ 2 ราย และผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 1 ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย ทั้งนี้ร้านเกอิชา คาราโอเกะ พบผู้สัมผัสติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มาเที่ยวร้านโรงพัก อรัญประเทศ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มาเที่ยวติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย นอกจากนี้ยังพบหญิงอายุ 13 ปีติดเชื้อจากพี่สาว อายุ 15 ปี ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 53 จากอ.วังน้ำเย็น อีก 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยยืนยันที่เข้ามารับการรักษารพ.เกษมราษฎร์ 1 ราย "

 

 

ผวจ.สระแก้ว กล่าวอีกว่า จากการระบาดระลอกใหม่ ผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงสถานที่ต่างๆ จำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระชับมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อ แก้ไขสถานการณ์มิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง เมื่อวันที่ 15 เมย.64 จึงได้ออกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 32 ให้ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะมารับการตรวจ หากถูกคัดกรองจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าเป็นผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่ที่จังหวัด และอำเภอกำหนดไว้ในรูปแบบ Local Quarantine (LQ) เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่ไปยังผู้อื่น จนกว่าจะได้รับการตรวจว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ซึ่งในระยะแรกจะให้ไปกักตัวอยู่ที่ศูนย์ LQ ของจังหวัดที่โรงแรมสเตชั่นวัน อำเภออรัญประเทศ

 

 

คำสั่งจังหวัดยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า ให้เจ้าของหรือผู้พักอาศัยในบ้าน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคโควิดระบาดเกิดขึ้น ต้องปรับปรุงแก้ไขตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งระบาดหรือรังโรค หากพบผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้างให้สามารถสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวได้ และเมื่อเจ้าของสถานที่ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ แล้ว ให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจสั่งให้เปิดสถานที่ดังกล่าวได้ สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สามารถแสดงดนตรีได้ แต่ห้ามมิให้มีการเต้น ห้ามการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน ให้นั่งบริโภคในร้านได้ถึง 21.00 น. หลังจากนี้ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่อื่น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง