TrueID

'ส.ส.พปชร.' จี้รัฐ ทบทวนสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ชี้ ต้องครอบคลุม-ทั่วถึง

'ส.ส.พปชร.' จี้รัฐ ทบทวนสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ชี้ ต้องครอบคลุม-ทั่วถึง
มติชน
2 ธันวาคม 2564 ( 16:33 )
38
'ส.ส.พปชร.' จี้รัฐ ทบทวนสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ชี้ ต้องครอบคลุม-ทั่วถึง

2 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้เปิดให้ส.ส.หารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องต่างๆ โดย น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ตนขอหารือท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนใหม่นั้น รัฐจะต้องคำนึงและทำให้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนชายขอบผู้มีสิทธิ์ทุกคน

 

น.ส.ฐิติภัสร์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลอาจจะต้องวางนโยบายและกรอบการทำงานโดย นอกจากผู้ใหญ่บ้าน กำนันที่เคยทำแล้ว อาจจะต้องเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม.) หรือ อาสาสมัคร ช่วยประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และประชาชนชายขอบ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ์ สวัสดิการที่ประชาชนพึงได้รับด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง