รีเซต

อัปเดตล่าสุด! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียน-Walk in

อัปเดตล่าสุด! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียน-Walk in
TNN ช่อง16
24 พฤศจิกายน 2565 ( 12:04 )
42
อัปเดตล่าสุด! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียน-Walk in

จากแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศเนื่องด้วยขณะนี้เป็นฤดูหนาวที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อไวรัส ประกอบกับทั่วโลกมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ขณะที่ไทยก็ได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีผู้เดินทางมาจากทั่วโลก

ดังนั้น การดูแลป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการรับวัคซีนจึงมีความจำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ต้องเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเมื่อครบระยะเวลา เพื่อลดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิต 

ประชาชนสามารถติดต่อเข้ารับวัคซีนสถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกระจายวัคซีนสำหรับประชาชนทุกกลุ่มไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศและเพียงพอกับความต้องการ

กรุงเทพมหานครเปิดฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โรงพยาบาลสังกัด กทม.สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง

โทร HOTLINE 1646 สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

โรงพยาบาลกลาง

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ 

โรงพยาบาลตากสิน

วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 

วันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน (อาคารจอดรถ) อาคารเวชศสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ชั้น 2 อาคารเนกประสงค์ 

วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 ห้องประกันสังคม ชั้น 2 

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ห้องทำแผลฉีดยา 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารยุบวร 

โรงพยาบาลสิรินธร

วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันการัติ ชั้น 2 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2 

โรงพยาบาลคลองสามวา

วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. อาคารผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

วันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-11.00 น. อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร


ภาพจาก TNN ONLINE / กรุงเทพมหานคร

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง