รีเซต

เช็คเลย! รวมรายชื่อธนาคารเปิดกว้าง ให้คู่รัก LGBT กู้ร่วมซื้อบ้านได้

เช็คเลย! รวมรายชื่อธนาคารเปิดกว้าง ให้คู่รัก LGBT กู้ร่วมซื้อบ้านได้
ข่าวสด
23 กุมภาพันธ์ 2564 ( 18:56 )
236
เช็คเลย! รวมรายชื่อธนาคารเปิดกว้าง ให้คู่รัก LGBT กู้ร่วมซื้อบ้านได้

 

เช็ครายชื่อธนาคาร ที่เปิดโอกาสให้คู่รักกลุ่ม LGBT สามารถทำธุรกรรมทางการเงิน อย่างการกู้ร่วมซื้อบ้านได้

ประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กลุ่ม LGBT สามารถทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันได้ อย่างการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้คู่รัก LGBT กู้ร่วมซื้อบ้านได้ ซึ่งปัจจุบันมี 3 ธนาคารที่เปิดโอกาสได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี

ไม่ต้องเป็นกังวลว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะมองว่า กรณีกู้ร่วมของคู่รัก LGBT มีความเสี่ยงสูงกว่าคู่ชายหญิง คุณสามารถกู้ร่วมได้ปกติ โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้ 1.คู่รักจะต้องมีเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน 2.สามารถกู้ได้สูงสุด 90-95 เปอร์เซนต์เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความมั่นคงทางอาชีพหรือการเงินของผู้กู้เป็นหลัก

ธนาคารที่เอื้อให้คู่รัก LGBT กู้ร่วมได้

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีคุณสมบัติผู้กู้ดังนี้ 1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยอายุของผู้กู้(พิจารณาจากผู้กู้ร่วมที่อายุน้อยที่สุด) นำมารวมกับระยะเวลากู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี 2.ประกอบอาชีพสุจริตและมั่นคง 3.มีรายได้แน่นอนและต้องสูงกว่าอัตราผ่อนชำระในแต่ละงวด หรือประมาณ 3 เท่า

เงื่อนไขสินเชื่อ 1.วงเงินกู้สูงสุด 95 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินที่อยู่อาศัย 2.ระยะเวลาในการผ่อนนาน 30 ปี 3.ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน 4.กู้เพิ่มได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อขาย กรณีซื้อบ้านที่ธนาคารสนับสนุน 5.สามารถกู้เพิ่มได้อีก 5 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งหมดนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ MRR 5.995 เปอร์เซ็นต์

ธนาคารกสิกรไทย มีคุณสมบัติผู้กู้ดังนี้ 1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยอายุของผู้กู้เมื่อนำมารวมกับระยะเวลากู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี 2.ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขสินเชื่อ 1.วงเงินกู้สูงสุด 95 เปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อขาย 2.ระยะเวลาในการผ่อนได้นานถึง 30 ปี 3.กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน ส่วนรายละเอียดดอกเบี้ย กลุ่มผู้มีรายได้ประจำหรือมนุษย์เงินเดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 5.20 เปอร์เซ็นต์ หากเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.70 เปอร์เซ็นต์

ธนาคารยูโอบี มีคุณสมบัติผู้กู้ดังนี้ 1.ต้องมีอายุขั้นต่ำ 21 ปี โดยอายุของผู้กู้เมื่อนำมารวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนประจำทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ 2.ผู้กู้ต้องมีอายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หากประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวต้องมีอายุงาน 3 ปี 3.หากเป็นเจ้าของกิจการต้องมีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขสินเชื่อ 1.วงเงินกู้สูงสุด 90 เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย 2.ระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ส่วนรายละเอียดดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 กรณี 1.กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ตลอดอายุสัญญา 4.79 เปอร์เซ็นต์ 2.กรณีไม่ทำประกันชีวิต คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ตลอดอายุสัญญา 4.87 เปอร์เซ็นต์

เอกสารที่ใช้ยื่นการขอสินเชื่อ

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขแล้ว เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อได้แก่ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.เอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน 4.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 5.หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน 6.รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 7.สำเนาสัญญาซื้อขาย

ขอบคุณที่มา sansiri

ข่าวที่เกี่ยวข้อง