เช็กเลย! กลุ่มบริการ-ร้านค้า ประเภทไหนเข้าร่วม 'เราชนะ' ได้

เช็กเลย! กลุ่มบริการ-ร้านค้า ประเภทไหนเข้าร่วม 'เราชนะ' ได้
มติชน
1 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:32 )
65
เช็กเลย! กลุ่มบริการ-ร้านค้า ประเภทไหนเข้าร่วม 'เราชนะ' ได้

หลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ระลอกใหม่ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เมื่อวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับเงินจำนวน 3,500 บาท/คน ระยะเวลา 2 เดือน รวมจำนวน 7,000 บาท/คน

 

โดยแจกเงินผ่านแอพพ์เป๋าตังงวดแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ งวดละ 2,000 บาทในครั้งแรก จากนั้นครั้งละ 1,000 บาทในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์จนกว่าจะครบวงเงินนั้น

 

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทำถาม-ตอบ สำหรับร้านค้าที่อาจมีข้อสงสัยในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง