รีเซต

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 12-16 ธันวาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์  วันที่ 12-16 ธันวาคม 2565
TNN ช่อง16
17 ธันวาคม 2565 ( 20:23 )
36
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์  วันที่ 12-16 ธันวาคม 2565

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 771 บาท เป็นหาบละ 777 บาท 

 ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 650.5 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้น หลังจากที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปรับคาดการณ์สต๊อกข้าวโพดลดลง 2.3 ล้านตัน เป็น 298.4 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ตั้งเป้าไว้ สวนทางกับข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาล 2565/66 ที่สต๊อกเพิ่มขึ้นจาก 1,182 ล้านบุชเชล เป็น 1,257 ล้านบุชเชล เนื่องจากการส่งออกชะลอตัวจึงทำให้สต๊อกคงเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ ในขณะที่ประเทศยูเครนปรับคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดยูเครนลดลงอย่างมาก เหลือเพียง 27 ล้านตัน จากคาดการณ์เดือนก่อนหน้าที่ 31 ล้านตัน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ล่าช้าสืบเนื่องจากผลกระทบของสงคราม ด้านสภาพอากาศของประเทศบราซิลปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนประเทศอาร์เจนตินาปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ซึ่งทำให้ตลาดติดตามอย่างสถานการณ์ใกล้ชิด เนื่องจากปัจจุบันมีการลงเพาะปลูกไปแล้วมากกว่า 50%

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง 


ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

 กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 22.90 บาท เป็นกิโลกรัมละ 23.40 บาท เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในการเพาะปลูกฝนฝั่งประเทศอาร์เจนตินาและปริมาณซื้อในตลาดที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาตลาดปรับตัวสูงขึ้น สภาพอากาศในการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ที่บราซิลยังคงดี การส่งออกเมล็ดถั่วและกากถั่วจากประเทศอเมริกายังคงดีต่อเนื่อง

 ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,482.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2566 ราคาอยู่ที่ 460.1 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับเพิ่มขึ้น จากด้านอุปสงค์ถั่วเหลืองสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น โดยล่าสุดมีคำสั่งซื้อถั่วเหลืองปริมาณ 140,000 ตัน ส่วนรายงานอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) คาดการณ์สต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ เท่ากับเดือนที่ผ่านมาที่ 220 ล้านบุชเชล นอกจากนี้ถั่วเหลืองประเทศบราซิลเพาะปลูกใกล้เสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ที่ 94% ของพื้นที่คาดการณ์ ส่วนความคืบหน้าการเพาะปลูกของประเทศอาร์เจนตินาอยู่ที่ 54% ขยับใกล้ค่าเฉลี่ยมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้านี้

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว 


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

 การจับปลาที่ประเทศเปรู ยังอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนทรงตัว โดยปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวลดลง ทำให้สต๊อกหน้าท่าเรือสูงขึ้นเล็กน้อย

 ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ยังคงทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

 สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว 


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

 ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 474 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละตันละ 490 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 415 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 421 เหรียญสหรัฐฯ

 ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,300 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว 


สุกร : ราคายืนอ่อน

 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 96-100 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 96) 

 กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทุกภูมิภาค ร่วมประชุมหารือปัญหาราคาขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ย่อตัวลงต่ำกว่าต้นทุนการผลิตทุกภูมิภาค รวมทั้งปัญหาหมูลักลอบนำเข้าที่กระจายไปในทุกภูมิภาค ยังคงเป็นปัจจัยลบต่อปริมาณสุกรเข้าสู่ตลาด ในขณะที่ภาพรวมปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดหลายพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเสถียรภาพราคา สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาค ยืน ราคาขายสุกร และเข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

 ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว 


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

 ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทรงตัวที่ฟองละ 3.40 บาท 

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง