รีเซต

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "สิวารมณ์” เตรียมขายไอพีโอ 130 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "สิวารมณ์” เตรียมขายไอพีโอ 130 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai
ทันหุ้น
2 ธันวาคม 2565 ( 10:41 )
36
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "สิวารมณ์” เตรียมขายไอพีโอ 130 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

#ทันหุ้น - สำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (“SVR”) จ่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หวังระดมทุนรองรับแผนการต่อยอดการพัฒนาโครงการใหม่ๆ มุ่งสู่การเป็นบริษัทฯพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ภายใต้แนวคิด "Best Smart Living" ผ่านการขับเคลื่อน4 “S” SMART พร้อมโชว์ผลงานเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดงวด 9 เดือนแรก ปี 2565 กวาดรายได้การขายไปแล้ว 532 ล้านบาท กำไรสุทธิ 36 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาฯแนวราบที่เติบโตสู่ระดับ High Growth

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เปิดเผยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหุ้นบริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “SVR” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ “SVR” ว่า หลังจากบมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.49% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 1.00 บาท

 

ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับ 1 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แล้วในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยโดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาการเสนอขายหุ้น IPO และวันเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) 

โดยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุน ในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้จะนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯในอนาคต

 

สำหรับ สิวารมณ์ “SVR” เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ภายใต้แนวคิด "Best Smart Living" โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์โครงการที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง โดยทุกโครงการของ สิวารมณ์ “SVR” มุ่งเน้นสร้างความแตกต่างด้านการให้บริการและพัฒนาแบบบ้านให้ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ทุก Generation ผ่านการเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการที่มีศักยภาพ ใกล้แหล่งชุมชน สถานที่ทำงาน แหล่งสาธารณูปโภคทางด้านคมนาคม (ถนนสายหลัก ทางด่วน มอเตอร์เวย์สถานีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า)

ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน 2565 มีรายได้รวม 532 ล้านบาท กำไรสุทธิ 36 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 มีรายได้จากการขาย 576 ล้านบาท กำไรสุทธิ 64 ล้านบาท, ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 557ล้านบาท กำไรสุทธิ 42 ล้านบาท และปี 2562 มีรายได้รวม 243ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 5 ล้านบาทตามลำดับ

 

สำหรับผลการดำเนินงานมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่สามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้อย่างแข็งแกร่ง จนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงรายได้และกำไรของสิวารมณ์ “SVR” ที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจากอัตราการเติบโตดังกล่าว ประกอบกับแผนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบในโครงการใหม่ๆ เพื่อให้สอดรับกับแผนขยายโครงการภายใต้การมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการอยู่อาศัยและตอบโจทย์การยกระดับการใช้ชีวิตที่ลงตัว ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล โดยจะมุ่งเน้นโซนพื้นที่ที่มีอัตราเติบโตของประชากรสูงและมีการขยายโครงข่ายคมนาคมและพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมส่วนต่อขยาย จากปัจจัยดังกล่าวยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตผลการดำเนินงานของ สิวารมณ์ “SVR” ที่จะเติบโตสู่ระดับ High Growth อย่างต่อเนื่องในอนาคต

นายอรรถปวิทย์ มโนธรรมรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “SVR” เปิดเผยว่า แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญของ สิวารมณ์ “SVR” โดยวัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้บริษัทฯ มีแผนในการนำเงินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่จะทยอยเปิดตัวไปในทำเลสำคัญๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นบริษัทฯพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศผ่านกลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวคิด "Best Smart Living" ที่ขับเคลื่อนด้วย 4 “S” SMART

 

1.)ทำเลที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพ(SMART Location) โดยมุ่งเน้นการเลือกทำเลที่ตั้ง เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จากสภาพแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบโครงการที่มีศักยภาพและเหมาะสม

2.)การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย (SMART Function) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับออกแบบรูปแบบบ้าน เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

3.)ความคุ้มค่าในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย (SMART Value)มุ่งเน้นศึกษารูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการและก่อสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ มีการใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองความต้องการใช้งานได้จริง เพื่อสร้างความคุ้มค่าและความประทับใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อโครงการบ้าน 

 

4.)ความทันสมัยและความสะดวกสบาย (SMART Home)มุ่งเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน มีระบบการสั่งการได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ (Smart Network) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย ภายใต้สโลแกน “ควบคุมง่ายๆ อยู่ที่ไหนก็สั่งได้”

 

ซึ่ง Key Business ดังกล่าว เป็นการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของบริษัทฯในการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม สินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิต โดยส่งมอบสังคมคุณภาพพร้อมความสุข  อย่างยั่งยืน  ภายใต้การพัฒนาคุณภาพสินค้าบริการ และองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการใส่ใจความต้องการของลูกค้าในทุกระดับราคา และ ทุก generation เพื่อสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และ พนักงานในองค์กร

ปัจจุบัน สิวารมณ์ “SVR” มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณพื้นที่บางปู และเทพารักษ์ และทำเลที่มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ4,639ล้านบาท  ประกอบด้วย 1.) โครงการสิวารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวิท-บางปู) , 2.) โครงการสิวารมณ์ เนเจอร์พลัส (สุขุมวิท-บางปู) ซึ่ง 2 โครงการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 957 ล้านบาท และได้มีการปิดการขายโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

นอกจากนี้ ยังมี 3.) โครงการสิวารมณ์ ซิตี้ (นิคมพัฒนา-ระยอง), 4.) โครงการแกรนด์ สิวารมณ์ (สุขุมวิท - บางปู), 5.) โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (สุขุมวิท-เทพารักษ์), 6.) โครงการสิวารมณ์ เนเจอร์ พลัส (อัสสัมชัญ-ศรีราชา), 7.) โครงการสิวารมณ์ เนเจอร์ พลัส 2 (สุขุมวิท-บางปู 83), 8.) โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (สุขุมวิท-บางปู58)

 

โดยทั้ง 6 โครงการดังกล่าวมีมูลค่าโครงการรวม 2,995 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการขายและการพัฒนา ขณะที่ 9.) โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (ชัยพฤกษ์-วงแหวน) มูลค่าโครงการรวม 686 ล้านบาทอยู่ระหว่างพัฒนาโดยทุกโครงการของสิวารมณ์ “SVR” ที่เปิดการขายได้การรับตอบที่ดีกลุ่มลูกค้า เนื่องจาก เรามุ่งเน้นพัฒนาแบบบ้านให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน และความแตกต่างด้านการให้บริการแบบครบทุกมิติ ซึ่งจากทุกความใส่ใจของ สิวารมณ์ “SVR” ทำให้วันนี้เราจึงเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

"ด้วยกลยุทธ์ของสิวารมณ์ เรามุ่งพัฒนาอสังหาฯเพื่อที่อยู่อาศัยแนวราบทุกรูปแบบราคา 1 ถึง 7 ล้านบาท โดยมีขยนาดที่ดินต่อโครงการไม่เกิน 50 ไร่ ทำให้สามารถกระจายการพัฒนาโครงการได้ในหลากหลายพื้นที่ ซึ่งมีความเหมาะสมกับความต้องการและไม่เกิดอุปทานส่วนเกิน ส่งผลให้โครงการของเราสามารถจำหน่ายได้หมดภายใน1 ถึง 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค"นายอรรถปวิทย์ กล่าว

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง