อึ้ง!!ขรก.ได้สิทธิ5พันเยียวยาเกษตรกรเพียบ 'สศก.'เสนอครม.ทบทวนสิทธิ์

อึ้ง!!ขรก.ได้สิทธิ5พันเยียวยาเกษตรกรเพียบ 'สศก.'เสนอครม.ทบทวนสิทธิ์
มติชน
13 พฤษภาคม 2563 ( 15:05 )
1.9K
1
อึ้ง!!ขรก.ได้สิทธิ5พันเยียวยาเกษตรกรเพียบ 'สศก.'เสนอครม.ทบทวนสิทธิ์

อึ้ง! พบข้าราชการจำนวนมากได้รับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร ‘สศก.’เล็งเสนอครม.ทบทวนสิทธิ์รับเงิน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ทะเบียนเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้กระทรวงการคลัง เช็คความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ลูกจ้างเอกชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ ขณะนี้มีความซ้ำซ้อนประมาณ 7-8 แสนราย จากที่ สศก.ส่งทะเบียนเกษตรกรไปทั้งสิ้น 8.33 ล้านราย ดังนั้น ในรอบแรกจะมีผู้ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ประมาณ 7 ล้านรายเท่านั้น

ทั้งนี้ ได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อทบทวนสิทธิเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพราะหากยึดมติครม.เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 กลุ่มข้าราชการที่ทำการเกษตร และมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ก็จะได้รับสิทธิเงินเยียวยานี้ ดังนั้น จำเป็นต้องขอให้ทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา ไม่เช่นนั้นข้าราชการกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนมากพอสมควรก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปด้วย

“จากกรณีดังกล่าว จำเป็นต้องขอทบทวนมติครม. เพราะในมติครม.กำหนดไว้เพียง ความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ลูกจ้างเอกชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญที่ทำการเกษตร ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากเกษตรกร แต่ข้าราชการประจำ ที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพที่ 2 และมีการยื่นขอรับเงินเยียวยามาด้วยจำนวนหนึ่ง ในกลุ่มนี้ หากไม่มีการขอทบทวนสิทธิการเยียวยาจากครม. ข้าราชการกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเกษตรกรทั่วไป”นายระพีภัทร์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง