รองโฆษก สนง.ตำรวจเผย ตร. ติดโควิด-19 แล้ว 113 นาย รักษาตัวใน รพ.-ผู้เสี่ยงให้กักตัว

รองโฆษก สนง.ตำรวจเผย ตร. ติดโควิด-19 แล้ว 113 นาย รักษาตัวใน รพ.-ผู้เสี่ยงให้กักตัว
มติชน
11 เมษายน 2564 ( 11:05 )
13
รองโฆษก สนง.ตำรวจเผย ตร. ติดโควิด-19 แล้ว 113 นาย รักษาตัวใน รพ.-ผู้เสี่ยงให้กักตัว

 

เมื่อเวลา 10.30 น. ข่าววันนี้ 11 เมษายน พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ผ่านมา ส่งผลให้ข้าราชกรตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันสงกรานต์ 2564 เกิดความเสี่ยงในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

สำหรับข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูลวันที่ 11 เมษายน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 113 นาย ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและกักตัวสำหรับข้าราชการตำรวจที่มีความเสี่ยง โดยแบ่งตามหน่วยต่างๆในสังกัด ได้แก่

 

  • บช.น. จำนวน 52 นาย
  • ภ.5 จำนวน 20 นาย
  • บช.ก. จำนวน 5 นาย
  • สตม. จำนวน 4 นาย
  • บช.ทท. , ภ.1 จำนวน 7 นาย
  • ภ.2, ภ.7 หน่วยละ 3 นาย
  • ภ.9, สพฐ.ตร., บช.ตชด. และ บช.สอท. หน่วยละ 2 นาย
  • บช.ศ., รพ.ตร., บช.ปส., บช.ส., บช.สทส., สง.ก.ตร., วน. และ สกพ. หน่วยละ 1 นาย
  • อยู่ระหว่างกักตัว 961 นาย
  • รักษาหายแล้ว (สตม.) 3 นาย

 

 

ทั้งนี้ มีการเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแก่ผู้อื่นโดยยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด กำชับให้แต่ละหน่วยปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของรัฐ เช่น การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) การประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกล ฯ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยให้ ตร.ทราบ อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง