คาร์ทิปส์ : อย่าปล่อยให้น้ำมันหมดบ่อย ‘ปั๊มติ๊ก’ขอร้อง : โดย ช่างเซียน

คาร์ทิปส์ : อย่าปล่อยให้น้ำมันหมดบ่อย ‘ปั๊มติ๊ก’ขอร้อง : โดย ช่างเซียน
มติชน
18 เมษายน 2563 ( 14:15 )
59
คาร์ทิปส์ : อย่าปล่อยให้น้ำมันหมดบ่อย ‘ปั๊มติ๊ก’ขอร้อง : โดย ช่างเซียน

คาร์ทิปส์ : อย่าปล่อยให้น้ำมันหมดบ่อย ‘ปั๊มติ๊ก’ขอร้อง : โดย ช่างเซียน

ใครที่ชอบปล่อยให้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์เหลือน้อยบ่อยๆ ในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อรถและเครื่องยนต์ได้

ยานยนต์ “มติชน” มีข้อแนะนำสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีระดับปริมาณต่ำกว่าครึ่งถัง อาจเกิดปัญหาต่างๆ กระทบต่อระบบการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น คราบตะกอนที่นอนก้นถัง เป็นต้น

ถังน้ำมันถูกออกแบบให้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สู่ท่อจ่ายจากด้านล่างท่อสามารถดึงน้ำมันออกมาได้ตลอด แต่ถ้าจะเกิดปัญหายกเว้นกรองเชื้อเพลิงเริ่มเสื่อมสภาพนั้น แสดงว่าเครื่องยนต์จะมีอาการที่ผิดปกติ

ถ้าปล่อยให้น้ำมันใกล้หมดถังอยู่บ่อยๆ จะทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เสื่อมสภาพ อาจทำให้รถสตาร์ตไม่ติดหรือเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนต่างๆ ได้

เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย ควรเติมเมื่อน้ำมันในถังเหลือ 1 ใน 3 โดยทั่วไปน้ำมันจะเคลื่อนตัวตามทิศทางการเคลื่อนที่ เวลาขับรถขึ้นเนินน้ำมันจะไหลไปยังจุดต่ำสุด ส่วนที่เหลือก็คืออากาศ ทำให้ “ปั๊มติ๊ก” ที่มีหน้าที่ดูดน้ำมัน ไม่สามารถดูดน้ำมันเข้าไปได้ แต่จะดูดอากาศเข้าไปแทน ทำให้ปั๊มติ๊กเสื่อมสภาพ เสียหายได้ง่าย

ดังนั้นถ้ารถมีอาการ 1.สตาร์ตไม่ค่อยติด 2.มีอาการติดๆ ดับๆ กระตุก ไม่ต่อเนื่อง 3.เครื่องยนต์สะดุดอาจเป็นไปได้ว่า “ปั๊มติ๊ก” กำลังเสื่อมสภาพ

ดังนั้น วิธีดูแลรักษา “ปั๊มติ๊ก” ให้ใช้งานได้นาน ก็คืออย่าปล่อยให้มาตรวัดน้ำมันแจ้งเตือนให้เติมน้ำมันบ่อยๆ เพราะจะทำให้ปั๊มติ๊กเสียหายง่าย ยิ่งรถที่ติดแก๊ส ยิ่งต้องควรหมั่นตรวจสอบระบบน้ำมันให้สม่ำเสมอ

ช่างเซียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง