รีเซต

กกต. แจกใบเหลือง นายกอบจ.สมุทรสาคร ถูกโยง ส.อบจ. ฝากนักเรียน

กกต. แจกใบเหลือง นายกอบจ.สมุทรสาคร ถูกโยง ส.อบจ. ฝากนักเรียน
ข่าวสด
15 กุมภาพันธ์ 2565 ( 12:37 )
84
กกต. แจกใบเหลือง นายกอบจ.สมุทรสาคร ถูกโยง ส.อบจ. ฝากนักเรียน

กกต. แจกใบเหลือง "อุดม ไกรวัตนุสสรณ์" นายกอบจ.สมุทรสาคร พร้อมเพิกถอนสิทธิสมัคร "สุรวัช" ส.อบจ.กระทุ่มแบน เหตุใช้บารมีพ่อฝากเด็กเข้าเรียน

 

วันที่ 15 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร ใหม่แทน นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์

 

และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายสุรวัช เรืองศรี สมาชิกสภาอบจ. อ.กระทุ่มแบน เขตเลือกตั้งที่ 5 ตามพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 108 วรรคสอง รวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญากับนายสุรวัช ตามมาตรา 65(1)ประกอบมาตรา 126

 

เนื่องจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าประมาณเดือนต.ค.-พ.ย.63 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อย้ายนักเรียนซึ่งเป็นหลานสาวเข้าเรียน โดยโรงเรียนดังกล่าวแนะนำว่านักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวจึงได้ติดต่อนายสุรวัชและได้รับคำแนะนำว่าให้ไปพบกับบิดาตน ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน หลังจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวได้พบกับบิดาของนายสุรวัช แล้วก็ได้ไปติดต่อที่สำนักทะเบียนดำเนินการย้ายชื่อนักเรียนคนดังกล่าวเข้าบ้านเลขที่ของโรงเรียนและสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนดังกล่าว

 

จากนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวได้ส่งข้อความขอบคุณนายสุรวัช ทางแอพพลิเคชันไลน์ที่นายสุรวัชและบิดาของนายสุรวัชช่วยเหลือให้หลานสาวได้เข้าโรงเรียนตามที่ประสงค์ โดยปรากฏภาพการสนทนาที่นายสุรวัชได้นำไปโพสต์ในบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "สุรวัช เรืองศรี" เมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 ประกอบกับจากการตรวจสอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ปรากฏว่าในช่องลงชื่อเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้ามีการพิมพ์ชื่อของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนเป็นผู้ได้รับมอบหมาย

 

ซึ่งน่าเชื่อว่า บิดาของนายสุรวัชได้ดำเนินการช่วยเหลือย้ายชื่อของนักเรียนคนดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านของโรงเรียนแห่งหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนคนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่สามารถเข้าเรียนได้ ซึ่งการที่นายสุรวัชโพสต์บทสนทนาระหว่างตนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวในบัญชีเฟซบุ๊กของตนว่า "ได้ช่วยฝากหลานของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วและขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวลงคะแนนให้แก่นายอุดม"

 

การกระทำของนายสุรวัช จึงมีลักษณะเป็นการแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ที่พบเห็นให้ลงคะแนนให้แก่นายอุดม จึงเข้าลักษณะเป็นการจัดทำ ให้ เสนอให้สัญญา ว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายอุดม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 65(1)

 

โดยนายอุดมย่อมได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งจากการกระทำของนายสุรวัช เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรสาครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายอุดมเกิดจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมตามพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 108 วรรคสอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง