รีเซต

กรมชลฯแจงงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วฯ จ.ตรัง โปร่งใสตรวจสอบได้

กรมชลฯแจงงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วฯ จ.ตรัง โปร่งใสตรวจสอบได้
มติชน
14 พฤษภาคม 2563 ( 10:39 )
180
กรมชลฯแจงงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วฯ จ.ตรัง โปร่งใสตรวจสอบได้

 

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีมีการตั้งขอสังเกตว่า จับพิรุธงานโครงการจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ส่อเค้าทุจริต เนื่องจากปริมาณดินที่ขุดขึ้นมาจาก 2 งานไม่ตรงกัน ไม่คุ้มค่างบประมาณ นั้น

 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ-   คลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง ดำเนินการโดยโครงการชลประทานตรัง ด้วยการจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ ใช้งบประมาณประจำปี 2563 การดำเนินการโครงการฯดังกล่าว จะประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ งานขุดดินด้วยเครื่องจักรบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ แล้วนำมากองเกลี่ยไว้ริมขอบอ่างฯ ได้ปริมาณดิน 35,000 ลบ.ม. อีกส่วนหนึ่งเป็นงานขุดดินด้านในอ่างเก็บน้ำที่อยู่ลึกลงไป และขนย้ายออกไปทิ้งไว้บริเวณถนนรอบอ่างฯ ห่างจากจุดที่ขุดดินประมาณ 1 กิโลเมตร ในปริมาณดิน 24,605 ลบ.ม. รวมปริมาณดินที่ขุดได้ทั้ง 2 กิจกรรม 59,605 ลบ.ม. ดังนั้น กรณีที่อ้างว่าปริมาณดินขุดที่ไม่ตรงกันขาดเหลือปริมาณ 10,395 ลบ.ม. นั้น จึงเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง