รีเซต

กกต.เตือนปชช. อย่าลืมแจ้งเหตุหากไม่ไปใช้สิทธิกทม.-พัทยา ก่อน-หลังวันเลือกตั้ง7วัน

กกต.เตือนปชช. อย่าลืมแจ้งเหตุหากไม่ไปใช้สิทธิกทม.-พัทยา ก่อน-หลังวันเลือกตั้ง7วัน
มติชน
19 พฤษภาคม 2565 ( 11:24 )
36
กกต.เตือนปชช. อย่าลืมแจ้งเหตุหากไม่ไปใช้สิทธิกทม.-พัทยา ก่อน-หลังวันเลือกตั้ง7วัน

19 พฤษภาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Vote หรือเว็บไซต์ คลิก  ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2565 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2565

 

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มี 50 เขต 6,817 หน่วย มีประชากร 5,527,994 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 4,402,941 คน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 4,357,097 คน ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา มี 4 เขต 146 หน่วย มีประชากร 116,451 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 78,415 คน สมาชิกเมืองพัทยา 78,174 คน

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง