รีเซต

สำนักงานหนังสือเดินทาง ธัญญาพาร์ค ย้ายสถานที่และปรับบริการใหม่

สำนักงานหนังสือเดินทาง ธัญญาพาร์ค ย้ายสถานที่และปรับบริการใหม่
77ข่าวเด็ด
14 กรกฎาคม 2563 ( 03:25 )
84
สำนักงานหนังสือเดินทาง ธัญญาพาร์ค ย้ายสถานที่และปรับบริการใหม่

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศรีนครินทร์ ปรับโฉมศูนย์บริการหนังสือเดินทางใหม่ ย้ายโซนไปยังบริเวณอาคาร C ชั้น 1 ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ปรับเวลาให้บริการใหม่เป็น 10.00 – 18.00 น. ภายในพื้นที่กว่าพันตารางเมตร เตรียมรองรับผู้เข้ามาใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น คาดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นหลังคลายล็อคดาวน์ ชูจุดเด่นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ฉับไว โดยใช้เวลาเพียง 12 นาที

นางสาวอรวรรณ เพิ่มพูล นักการทูตชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง ศรีนครินทร์ กล่าวว่า “จากการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ มาเป็นเวลา 5 ปี พบว่า ปริมาณผู้ที่เข้ามาใช้บริการออกหนังสือเดินทาง (Passport) เฉลี่ยวันละ 1,000 คน  ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่สำหรับโครงการหนังสือเดินทางระยะที่ 3 ให้ทันสมัย และให้บริการได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการเดิมโดยไม่ต้องปิดปรับปรุง  สำนักงานหนังสือเดินทาง จึงได้ทำการย้ายโซนไปยังบริเวณอาคาร C ชั้น 1 ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่ถึง 1,169  ตารางเมตร สามารถรองรับจุดให้บริการออกหนังสือเดินทางได้ถึง  45 บูธ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นมา ในเบื้องต้นจะเปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 น.- 18.00 น. จนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางใหม่ ทางสำนักงานหนังสือเดินทาง คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นสำคัญ โดยแนะนำให้ประชาชนจองคิวและกรอกข้อมูลส่วนบุคคล  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.qpassport.in.th เพื่อทำการนัดวันและเวลาที่จะเข้ารับบริการ เมื่อถึงวันเวลานัดหมาย สามารถยื่นเอกสารได้ทันที  ทั้งนี้สำนักงานได้ปฏิบัติตามหลัก Social Distancing มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร อีกทั้งพนักงานทุกคนมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกบูธ  โดยรูปแบบการให้บริการใหม่นี้ จะเพิ่มเทคโนโลยีการสแกนม่านตาตามหลักสากล  นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลชีวมาตร  ภาพถ่ายและลายนิ้วมือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โดยใช้เวลาเฉลี่ยในการทำเล่มเพียง 12 นาที ส่วนรูปแบบการรับเล่มหนังสือเดินทางในระยะนี้  เป็นการส่งเล่มโดยบริการอีเอ็มเอส ของบริษัทไปรษณีย์ไทยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง