รีเซต

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัย-เรือยนต์ให้ชุมชนบ้านไทรงามรับมือน้ำท่วม

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัย-เรือยนต์ให้ชุมชนบ้านไทรงามรับมือน้ำท่วม
มติชน
29 มิถุนายน 2565 ( 18:09 )
53
รัฐบาลญี่ปุ่น มอบอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัย-เรือยนต์ให้ชุมชนบ้านไทรงามรับมือน้ำท่วม

ข่าววันนี้ 29 มิถุนายน ที่โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ นายทาซากะ ทาคุโร (Mr.Tasaka Takuro) อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ ที่เดินทางมาเป็นประธานส่งมอบอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบเรือยนต์ วงเงิน 2,904,000 บาท ภายใต้โครงการ “The Project for Construing a Flood Evacuation Center in Bansaingam region in Surat Thani Province” ผ่านโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) โดยได้รับการสนับสนนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น แก่ชุมชนบ้านไทรงาม ต.ท่าข้าม ต.กรูด ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ชุมชนบ้านไทรงาม ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม หมู่ที่ 2,4 ต.กรูด หมู่ที่ 2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำตาปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม ปัจจุบันได้มีการเรียนรู้ รู้รับ ปรับตัว จัดการความเสี่ยง โดยได้มีการจัดทำบ้านเรือนแพ สำหรับพักอาศัย และเก็บของจำเป็นตามวิถีคนริมแม่น้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้มอบอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัย และเรือยนต์ สำหรับชุมชนแห่งนี้ โดยขอให้ชาวชุมชนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งดูแลรักษาให้มีความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง