รีเซต

ฟิลิปปินส์เผย 'ผลผลิตประมง' ปี 2022 โต 2.2%

ฟิลิปปินส์เผย 'ผลผลิตประมง' ปี 2022 โต 2.2%
Xinhua
1 กุมภาพันธ์ 2566 ( 16:33 )
20
ฟิลิปปินส์เผย 'ผลผลิตประมง' ปี 2022 โต 2.2%

มะนิลา, 1 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (31 ม.ค.) สำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PSA) เปิดเผยผลผลิตจากการทำประมงของฟิลิปปินส์ในปี 2022 อยู่ที่ 4,339,888.55 ตัน เติบโตร้อยละ 2.2 จาก 4,248,261.40 ตันในปี 2021สำนักงานฯ คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตสำหรับการทำประมงเชิงพาณิชย์ทั้งหมดในปี 2022 อยู่ที่ 868,408.94 ตัน ลดลงร้อยละ 0.2 จากผลผลิตในปี 2021 ซึ่งอยู่ที่ 870,038.30 ตัน โดยภาคส่วนย่อยของการทำประมงเชิงพาณิชย์ครองส่วนแบ่งร้อยละ 20 ของผลผลิตการทำประมงทั้งหมดในปี 2022ขณะที่ผลผลิตการทำประมงบริเวณชายฝั่งทะเลสูงถึง 946,875.91 ตันในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากระดับผลผลิตในปี 2021 ซึ่งอยู่ที่ 926,368.90 ตัน โดยภาคส่วนย่อยของการทำประมงประเภทนี้ครองส่วนแบ่งร้อยละ 21.8 ในปี 2022ช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงที่จับได้ทั้งหมดรวมอยู่ที่ 2,349,252.01 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับผลผลิต 2,246,315.78 ตันในปีก่อนหน้าทั้งนี้ สำนักงานฯ กล่าวว่าภาคส่วนย่อยของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครองส่วนแบ่งมากสุดที่ร้อยละ 54.1 ของผลผลิตประมงทั้งหมด พร้อมระบุว่าในบรรดาสัตว์น้ำ 20 สายพันธุ์หลัก พบว่าผลผลิตของสาหร่ายทะเลเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ปลาโอแถบร้อยละ 5.6 ปลาทูน่าครีบเหลืองร้อยละ 14.1 และปลาหมึกร้อยละ 22.9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง