รีเซต

กทม.-สภากาชาดไทย หารือใช้พื้นที่สวนลุมฯ จัดงานกาชาดปีนี้

กทม.-สภากาชาดไทย หารือใช้พื้นที่สวนลุมฯ จัดงานกาชาดปีนี้
ข่าวสด
6 พฤษภาคม 2565 ( 15:12 )
76
กทม.-สภากาชาดไทย หารือใช้พื้นที่สวนลุมฯ จัดงานกาชาดปีนี้

ข่าววันนี้ 6 พ.ค. ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม. ดินแดง นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม หารือการใช้พื้นที่บริเวณสวนลุมพินี เป็นสถานที่จัดงานกาชาดประจำปี 2565

 

โดยมี นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกทม.

 

 

อาทิ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภากาชาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

 

นายเฉลิมพล กล่าวว่า กทม.ให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไป โดยขอให้ทางสภากาชาดไทยทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงานภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข ในรูปแบบ New Normal พร้อมคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อสาธารณะด้วย

 

 

ทั้งนี้ กทม.ได้ชี้แจงถึงข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ภายในสวนลุมพินี ตามโครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี ซึ่งสภากาชาดไทยรับทราบและได้มีการนำเสนอร่างผังการจัดงานกาชาด แผนการบริหารจัดการด้านการจราจร เส้นทางการเดินรถเข้า-ออก ระยะเวลาที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่จัดงาน เพื่อจัดเตรียมสถานที่และรื้อถอนหลังจบงาน แผนการซ่อมแซมความเสียหาย

 

 

เพื่อคืนพื้นที่ให้แก่กรุงเทพฯ แนวทางมาตรการ Zero waste and make value มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เน้นการจ่ายเงินแบบออนไลน์เพื่อลดการสัมผัส โดยในปีนี้จะจัดงานควบคู่ทั้งแบบ On-ground และ Online ทั้งนี้ สภากาชาดไทยจะสรุปวันเวลาในการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 และนำเข้าที่ประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง