รีเซต

สนง.การค้าและศก.ไทยในไต้หวันส่ง 130 คนไทยกลับบ้านวันนี้

สนง.การค้าและศก.ไทยในไต้หวันส่ง 130 คนไทยกลับบ้านวันนี้
มติชน
19 มิถุนายน 2563 ( 09:40 )
65
สนง.การค้าและศก.ไทยในไต้หวันส่ง 130 คนไทยกลับบ้านวันนี้
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ไต้หวันได้ส่งคนไทยตกค้างรวม 130 คนกลับประเทศไทย โดยสายการบิน EVA Air BR211 กำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 11:10 น.
 
 
 
ในจำนวนผู้เดินทางกลับเร่งด่วนนี้ เป็นสตรีมีครรภ์ 1 คน ส่วนที่เหลือเป็นนักเรียน นักศึกษา และแรงงานที่หมดสัญญาจ้าง นอกจากนี้ เที่ยวบินนี้ ยังมีนักธุรกิจและพนักงานบริษัทชาวไต้หวันที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษอีก 5 คนด้วย
 
 
 
เพื่อให้คนไทยได้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยและอุ่นใจ สำนักงานการค้าฯ ได้จัดเตรียม หน้ากากอนามัย กระดาษเปียก น้ำดื่ม ให้คนไทยที่เดินทางด้วย
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง