รู้จักเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครือข่าย 0G สำหรับเมืองอัจฉริยะ

รู้จักเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครือข่าย 0G สำหรับเมืองอัจฉริยะ
มติชน
28 ตุลาคม 2563 ( 16:45 )
39
รู้จักเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครือข่าย 0G สำหรับเมืองอัจฉริยะ

รัฐบาลวางนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ผู้นำด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในภูมิภาค ข้อมูลของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ได้ระบุเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2564 จะมีเมืองอัจฉริยะ 60 เมืองใน 30 จังหวัด โดยมีปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการเชื่อมโยง การสื่อสารจะต้องทั่วถึงมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึง อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์ หรือไอโอที (Internet of Things: IoT) และระบบเซ็นเซอร์ มาประยุกต์เชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างทางกายภาพกับโครงสร้างทางดิจิทัล เพื่อให้เกิดการรับส่งรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ของเมือง มาทำการวิเคราะห์หรือประมวลผลแบบอัตโนมัตินำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า สร้างประโยชน์ต่อประชากรที่อาศัยอยู่มากยิ่งขึ้น

การสร้างเมืองอัจฉริยะ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชาญฉลาด และเพื่อเอาชนะอุปสรรคดังกล่าว องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ต้องนำโซลูชั่นของ IoT มาใช้พิจารณาเรื่องเครือข่ายและเทคโนโลยี โดยมีการวางแผนลงทุนเพื่อวันข้างหน้า คำนึงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย รวมถึงความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงซึ่งเครือข่ายที่สามารถตอบโจทย์ครบครันในวันนี้คือ เครือข่าย 0G

เครือข่าย 0G เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบกำลังส่ง

ต่ำบริเวณกว้าง (Low Power Wide Area Network: LPWAN) เสริมประสิทธิภาพ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้ากับอินเตอร์เน็ตได้ง่ายดาย สามารถครอบคลุมได้กว้างไกล ใช้พลังงานและต้นทุนต่ำ เครือข่าย 0G ยังเป็นเทคโนโลยีสื่อสารหลักที่ บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด นำมาให้บริการกับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ระบบเมืองและอาคารอัจฉริยะ (Smart City / Smart Building) ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management หรือการบริหารการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า (Energy saving) ระบบติดตามพัสดุภัณฑ์และทรัพย์สินมูลค่าสูง (Asset tracking) ทั้งในและนอกสถานที่ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น (Cold Chain Management) สำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ในบริการค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสมตั้งแต่ระบบการผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่น IoT ครบวงจร พร้อมโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมวางแผนกำหนดกลยุทธ์ จัดจำหน่ายชุดอุปกรณ์พร้อมใช้งานมาตรฐานเชิงอุตสาหกรรม (Industrial grade) และเป็นผู้ถือสิทธิการให้บริการโครงข่าย ซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการ

รับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารกว้างไกลทั่วโลก

ความโดดเด่นของเครือข่าย 0G เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT คือความสามารถในการส่งข้อความขนาดสั้นได้อย่างต่อเนื่องแม่นยำ ช่วยให้หน่วยงานการจัดการเมืองอัจฉริยะนำข้อมูลเชิงลึกไปประมวลผลเพื่อดำเนินการในการบริหารจัดการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าตัวเลือกเครือข่ายรูปแบบเดิมอย่างมาก นอกจากนี้ เครือข่าย 0G ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นและไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นประจำ ส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่นและประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งระบบ

เครือข่าย 0G ถูกออกแบบมาใช้กับอุปกรณ์ IoT โซลูชั่นและชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำเร็จพร้อมใช้งานในรูปแบบหลากหลายเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เช่น การบริหารจัดการของเสียในชุมชน หรือสมาร์ทโซลูชั่นความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้กับแพลตฟอร์มการทำงานหลายรูปแบบไม่ว่าเป็นการให้บริการด้านสุขภาพ เกษตรกรรม พลังงาน หรือระบบขนส่งและโลจิสติสก์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของเมืองอัจฉริยะ

ยกระดับคุณภาพชีวิตในเมืองอัจฉริยะ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี IoT ในสเปน มีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT เชื่อมต่อเครือข่าย 0G กับไฟถนน ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นบริหารจัดการ การใช้พลังงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและยังสามารถคาดการณ์การบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพของไฟส่องสว่างได้อัตโนมัติ ขณะที่ในอังกฤษใช้โซลูชั่น IoT เชื่อมต่อเครือข่าย 0G ในการแจ้งเตือนเจ้าของบ้านและอาคารเกี่ยวกับการรั่วไหลของน้ำใช้ ช่วยลดผลกระทบความเสียหายอย่างดีเยี่ยมในเดนมาร์กมีการใช้โซลูชั่น IoT เชื่อมต่อกับเครือข่าย 0G ติดตั้งที่ถังขยะเพื่อเตือนเมื่อถังเต็ม จัดการเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังรักษาสภาพแวดล้อมสุขอนามัยชุมชน การบริหารเมืองอัจฉริยะ จะได้ประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยอุปกรณ์ IoT จำนวนมากและทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนมาใช้เครือข่าย 0G ช่วยให้ผู้บริหารจัดการท้องถิ่นประหยัดต้นทุนและมีความปลอดภัย

ข้อมูลปลอดภัยบนเครือข่าย 0G ด้วยการส่งสารแบบกระจายสัญญาณมุ่งตรงไปยังอุปกรณ์ ส่งข้อมูลไปยังสถานีฐานแล้วตัวอุปกรณ์ทันที ต่างจากระบบการสื่อสารแบบรับ-ส่งที่อาจจะปรากฏหน้าต่างขนาดเล็ก เปิดโอกาสให้แฮกเกอร์สามารถเจาะเข้าไปในเครือข่ายและเข้าควบคุมอุปกรณ์ได้ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT กับเครือข่าย 0G เมือง

อัจฉริยะสามารถเอาชนะอุปสรรคด้านต้นทุนและความปลอดภัย รวมถึงควบคุมพลังของ IoT ได้ โดยเมืองอัจฉริยะบางเมืองใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย 0G เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมือง

ติงส์ ออน เน็ต ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยี ผู้นำบริการโซลูชั่นไอโอทีครบวงจร พร้อมโครงข่ายสื่อสารระดับโลก เชื่อมั่นว่าเครือข่าย 0G เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของทุกภาคส่วนก้าวเข้าสู่ New Normal ด้วยความแข็งแกร่งของเครือข่าย ติงส์ ออน เน็ต ในระดับโลก จะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมร่วมสนับสนุน Thailand 4.0 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น