รีเซต

กว่างซีปลูก 'ต้นไม้' กว่า 1 ล้านไร่ทุกปี นาน 15 ปีติด

กว่างซีปลูก 'ต้นไม้' กว่า 1 ล้านไร่ทุกปี นาน 15 ปีติด
Xinhua
16 สิงหาคม 2566 ( 13:01 )
82
กว่างซีปลูก 'ต้นไม้' กว่า 1 ล้านไร่ทุกปี นาน 15 ปีติด
หนานหนิง, 16 ส.ค. (ซินหัว) -- เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเพาะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3 ล้านหมู่ (ราว 1.25 ล้านไร่) ต่อปี เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกันเมื่อวันอังคาร (15 ส.ค.) สำนักป่าไม้ประจำกว่างซี ระบุว่ากว่างซีมีอัตราความครอบคลุมของพืชพรรณในทุ่งหญ้าแตะร้อยละ 82.9 ส่วนพื้นที่กลายสภาพเป็นหิน (rocky desertification) ลดลง 7.2 ล้านหมู่ (ราว 3 ล้านไร่) เมื่อเทียบกับปี 2016ภูมิภาคแห่งนี้ประยุกต์ใช้หลายวิธีการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความจุของแหล่งกักเก็บคาร์บอน อาทิ ส่งเสริมการปลูกสร้างป่าเชิงวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้านในลุ่มแม่น้ำสำคัญ และเดินหน้าพัฒนาป่าเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันพื้นที่ป่าปลูกในกว่างซีมีขนาด 134 ล้านหมู่ (ราว 55.83 ล้านไร่) ครองสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ป่าปลูกทั้งหมดของจีนช่ายจงผิง ผู้อำนวยการสำนักฯ คาดการณ์ว่ามูลค่าผลผลิตรวมด้านอุตสาหกรรมป่าไม้และทุ่งหญ้าของกว่างซี จะทะลุ 1 ล้านล้านหยวน (ราว 4.86 ล้านล้านบาท)
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง