เชียงใหม่ นั่งกินในร้านไม่เกิน 5ทุ่ม มาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร

เชียงใหม่ นั่งกินในร้านไม่เกิน 5ทุ่ม มาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร
ข่าวสด
22 กรกฎาคม 2564 ( 09:22 )
11
เชียงใหม่ นั่งกินในร้านไม่เกิน 5ทุ่ม มาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร

 

เชียงใหม่ ออกประกาศร้านอาหารนั่งกินได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน เผย ผู้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มจะผ่อนผันไม่ swab-ไม่กักตัว ต้องได้รับวัคซีนครบ

 

 

วันที่ 22 ก.ค.2564 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 17 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ อ.แม่สอด จ.ตาก เข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการอธิบายความคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 81/2564 และ คำสั่งที่ 84/2564 โดยประกาศฉบับที่ 17 ได้ยกเลิกประกาศฉบับที่ 14 และ ฉบับที่ 15 ด้วย

 

 

ทั้งนี้ ในประกาศฉบับที่ 17 ระบุว่า การกักตัว (Quarantine) ของผู้ที่เดินทางมาในจังหวัดเชียงใหม่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 นั้น ให้หมายถึง กักตัว ณ สถานที่พักอาศัย หรือ Home Quarantine, สถานกักกันโรคของรัฐ หรือ Local Quarantine ให้หมายรวมถึง โรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ซึ่งกรณีที่ต้องการกักตัวในโรงแรม ผู้กักตัวจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

 

 

เชียงใหม่ ออกประกาศร้านอาหารนั่งกินได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

 

 

สำหรับการขอผ่อนผันที่จะไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือ การ swab และกักตัว ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุดและเข้มงวด ผู้ที่จะได้รับการผ่อนผัน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามจำนวนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดไว้เท่านั้น ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค จำนวน 2 เข็ม, ซิโนฟาร์ม จำนวน 2 เข็ม , โมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม , ไฟเซอร์ จำนวน 2 เข็ม ส่วน จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และ แอสตร้าเซนเนกา จะต้องฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน

 

 

ส่วนร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ตามคำสั่งที่ 84/2564 ร้านอาหารสามารถบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น.เท่านั้น หลังจากนั้นยังสามารถจำหน่ายได้ แต่ให้นำไปบริโภคที่อื่น ทั้งนี้ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ส่วนร้านที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-21.00 น.เท่านั้น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง