ทีเอ็มบี-ธนชาต เพิ่มมาตรการช่วยลูกค้ารูดปรื๊ด หยุดจ่ายหนี้-ดบ. 3 รอบบัญชี หรือยืดชำระ-ดอกถูกลง

ทีเอ็มบี-ธนชาต เพิ่มมาตรการช่วยลูกค้ารูดปรื๊ด หยุดจ่ายหนี้-ดบ. 3 รอบบัญชี หรือยืดชำระ-ดอกถูกลง
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 16:00 )
29
1
ทีเอ็มบี-ธนชาต เพิ่มมาตรการช่วยลูกค้ารูดปรื๊ด หยุดจ่ายหนี้-ดบ. 3 รอบบัญชี หรือยืดชำระ-ดอกถูกลง

วันที่ 23 เมษายน นายจเร เจียรธนะกานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีและธนชาตได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ขานรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาตที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มาตรการที่ ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 12% และให้ผ่อนชำระยอดคงค้างได้นาน 48 เดือน และมาตรการที่ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน รอบบัญชี โดยลูกค้าสามารถเลือกสมัครมาตรการใดมาตรการหนึ่ง

 

สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด ลูกค้าบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี สามารถขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน รอบบัญชี พร้อมปรับลดดอกเบี้ยระหว่างพักชำระลงเหลือไม่เกิน 22% ส่วนลูกค้าบัตรกดเงินสดธนชาต ให้ผ่อนชำระยอดคงค้างได้นาน 60 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน 22% โดยลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผ่าน Contact Center ลูกค้าทีเอ็มบี โทร. 1558 หรือ ลูกค้าธนชาต โทร. 1770

 

ทั้งนี้ ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็น 5% (ในปี 2563-2564) และ 8% (ในปี 2565) และสำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี และบัตรกดเงินสดธนชาต นั้น มีอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำที่ 3% โดยมาตรการดังกล่าวนี้ ธนาคารปรับให้ลูกค้าทุกรายอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือติดต่อธนาคาร และมีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง