ส.ส.เชียงใหม่ ร้องรัฐเร่งฉีดวัคซีนmRNAให้นศ.กลับไปเรียน ชี้ เด็กมช.เพิ่งได้ฉีดแค่ร้อยละ 30

ส.ส.เชียงใหม่ ร้องรัฐเร่งฉีดวัคซีนmRNAให้นศ.กลับไปเรียน ชี้ เด็กมช.เพิ่งได้ฉีดแค่ร้อยละ 30
มติชน
28 กันยายน 2564 ( 11:52 )
17
ส.ส.เชียงใหม่ ร้องรัฐเร่งฉีดวัคซีนmRNAให้นศ.กลับไปเรียน ชี้ เด็กมช.เพิ่งได้ฉีดแค่ร้อยละ 30

เมื่อวันที่ 27 กันยายน น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส. เชียงใหม่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย เขียนข้อความเรียกร้อง รัฐบาลต้องเร่งคืนค่าเทอม เร่งฉีดวัคซีน mRNA ให้นักศึกษากลับไปเรียนที่มหาลัย เร่งกำหนดรูปแบบการเรียนในเทอมต่อไปให้ชัดเจน และต้องฟังเสียงนักศึกษา อย่าคิดแทนพวกเขา ระบุว่า

 

 

วันนี้ กุ้ง ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราฎร เชียงใหม่ เขต 1 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 33 ได้ร่วมมอบหนังสือกับกลุ่มนักศึกษา มช. และติดตามเงินค่าเทอมที่รัฐจะคืนให้กับนักศึกษา ซึ่งกุ้งได้เป็นตัวแทนนักศึกษา มช. เรียกร้องไปยังรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

 

จากกรณีที่การกระทรวงการอุดมศึกษา (อว.) มีโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงปัจจุบันนักศึกษาหลายสถาบันยังไม่ได้รับเงินที่ทางอว. จะคืนให้แต่อย่างใด

 

 

ทั้งนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับหลายครอบครัว ในภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น หลายครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนของบุตรหลานเป็นจำนวนมาก และเมื่อทางรัฐบาลมีนโยบายดังกล่าวก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่การดำเนินการของหน่วยงานราชการช้ามาก ทำให้ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นขอให้อว. เร่งเบิกจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองอย่างเร่งด่วน

 

 

ส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต้องมีความชัดเจนว่าจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด เพราะจากนโยบายที่กลับไปกลับมา สร้างความสับสนให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมาก จะเรียนออนไลน์ หรือเรียนในห้องเรียนต้องชัดเจนออกมาเลย เพื่อนักเรียนจะได้เตรียมตัวถูก

 

 

ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย แต่มีข้อแม้ว่านักศึกษาต้องได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 จึงจะเปิดได้ คงเป็นเรื่องยาก เพราะหลายมหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อม รวมทั้งนักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนน้อยมาก โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพียง ร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ปกครองหลายคนจึงเป็นกังวล ส่วนนักศึกษาเองมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนทางเลือก มากกว่าที่รัฐจัดให้ เพราะไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนที่รัฐจัดหาและอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ อยากให้รัฐบาลฟังเสียงของกลุ่มคนเหล่านี้บ้างอย่าคิดแทนเขา เพราะรัฐมีหน้าที่ในการดูแลประชาชน อย่าปัดความรับผิดชอบต่อของชีวิตนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

 

 

ทั้งนี้ กุ้งจะนำเรื่องดังกล่าวผลักดันในกรรมาธิการการศึกษา ที่พรรคเพื่อไทยเป็นประธานอยู่ และจะนำหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา มช. ไปยื่นให้กับกระทรวง อว. เพื่อเร่งดำเนินการต่อไปค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง