รีเซต

อช.พร้อม 100% ภูคา ขุนน่าน ศรีน่าน ขุนสถาน (คลิป)

อช.พร้อม 100% ภูคา ขุนน่าน ศรีน่าน ขุนสถาน (คลิป)
77ข่าวเด็ด
29 มิถุนายน 2563 ( 02:09 )
277
อช.พร้อม 100% ภูคา ขุนน่าน ศรีน่าน ขุนสถาน (คลิป)

จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติในพื้นที่พร้อมรับนักท่องเที่ยว ทดสอบระบบเข้มคัดกรองปลอดภัย 100%

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความพร้อม 4 อุทยานแห่งชาติพบ มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว คงมาตรการคัดกรองโควิดเข้ม

 

ที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ดำเนินการทดสอบระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ตามนโนบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคำสั่งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้กำหนดวันเพื่อทำการทดสอบ (Test Readiness) ก่อนเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ร่วมทดสอบระบบการเตรียมความพร้อม โดยนายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่านให้การต้อนรับ

 

จากนั้นร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายปกครองในพื้นที่ อาทิ นายบุญฤทธิ์ แก้วป้องปก ปลัดอำเภอบ่อเกลือ (ผู้แทนนายอำเภอบ่อเกลือ) นายไสว ลำนัย สารวัตรกำนันตำบลบ่อเกลือใต้ (ผู้แทนกำนันตำบลบ่อเกลือใต้) นางสาวอำพร ณะชน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองน่าน ตำบลบ่อเกลือใต้ นางสาวอัมพวา ใจปิง ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงผาปูน ตำบลบ่อเกลือใต้

และคณะจากสำนักบริหารอุทยานแห่งชาติที่ 13 (แพร่-น่าน) อาทิ นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารอุทยานแห่งชาติที่ 13 (แพร่-น่าน) นายเพลิน ขวัญนาค ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารอุทยานแห่งชาติที่ 13 (แพร่-น่าน) และนางสาวณัฐพร เพชรชมทรัพย์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารอุทยานแห่งชาติที่ 13 (แพร่-น่าน)

ทั้งนี้ นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน เป็นผู้นำตรวจ

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ป้อมยามเก็บค่าบริการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพักนักท่องเที่ยว โรงอาหาร และห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

โดยคณะได้ให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้อุทยานแห่งชาติขุนน่านมีความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้อย่างเต็มรูปแบบ

นายวิสุทธิ์ ใจสะอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน กล่าวว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ในการเปิดฤดูการท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

อุทยานแห่งชาติขุนน่านได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มีความสอดคล้องกับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีการจองที่พักก่อน ผ่านแอพพลิเคชั่น

โดยก่อนเข้าอุทยานก็มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติงาน

ด้านอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เผยมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งระบบคัดกรองการจำกัดการเข้าเพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่

ส่วนที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สถานที่ตั้งของดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ และผาชู้ เจ้าหน้าที่เผยคงมาตรการเข้มคัดกรองเข้มทั้งทางเข้าเขตอุทยาน และก่อนเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในการเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามกฎและระเบียบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด

ส่วนทางอุทยานแห่งชาติขุนสถาน เปิดเผยมีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังปรับปรุงอาคารสถานที่ ทั้งในส่วนของบ้านพัก ร้านค้าและร้านอาหาร แต่เข้าพื้นที่อุทยานฯ คงมาตรการเข้มเช่นกัน

ด้านนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารอุทยานแห่งชาติที่ 13 (แพร่-น่าน) กล่าวว่า หลังจากที่มีการปิดให้บริการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติ การฟื้นตัวของธรรมชาติ ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะนกหายากกลับฟื้นคืนมาอย่างเห็นได้ชัด นกที่ไม่เคยเห็นก็ปรากฎให้เห็น

โดยเฉพาะ เก้ง หรือกวาง ทางอุทยานได้มีการใช้กล้องดักถ่ายสัตว์ได้เห็นสัตว์ เหล่านี้ออกมาให้เห็น เสมือนสัตว์เหล่านี้ออกมาหากินโดยธรรมชาติ ที่ปราศจากการถูกรบกวน

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง