รีเซต

ศาลรัฐธรรมนูญออกคำสั่งรับวินิจฉัยปมตั้งส.ส.ร. แก้ไขรธน.ทั้งฉบับ

ศาลรัฐธรรมนูญออกคำสั่งรับวินิจฉัยปมตั้งส.ส.ร. แก้ไขรธน.ทั้งฉบับ
TNN ช่อง16
18 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:22 )
72
ศาลรัฐธรรมนูญออกคำสั่งรับวินิจฉัยปมตั้งส.ส.ร. แก้ไขรธน.ทั้งฉบับ

วันนี้ (18ก.พ.64) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณากรณีประธานรัฐสภาส่งความเห็นของที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 ที่มีมติเสียงข้างมากในการพิจารณาญัตติด่วน ที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และนายสมชาย แสวงการ ส.ว. เสนอให้รัฐสภาพิจารณาเพื่อขอมติให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง ( 2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256(1) 


โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 210( 2 )บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ซึ่งการยื่นคำร้องต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐเกณฑ์รัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง(2) และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 7(2) คือต้องเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจที่เกิดขึ้นแล้ว และในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ


ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี ให้ผู้เกี่ยวข้องคือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายสมคิดเลิศไพฑูรย์ และนายอุดม รัฐอมฤต ทำความเห็นเป็นหนันังสือตามประเด็นที่กำหนดโดยให้ยื่นต่อศาลรัธรรมนูญภายในวันพุธที่ 3 มี.ค. และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค.

          


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง