ร.ร.บนเกาะสมุย พร้อมเปิดภาคเรียน "ชีวิตวิถีใหม่” 1 ก.ค. จัดการเรียนแบบผสมผสาน

ร.ร.บนเกาะสมุย พร้อมเปิดภาคเรียน "ชีวิตวิถีใหม่” 1 ก.ค. จัดการเรียนแบบผสมผสาน
มติชน
30 มิถุนายน 2563 ( 20:29 )
12
ร.ร.บนเกาะสมุย พร้อมเปิดภาคเรียน "ชีวิตวิถีใหม่” 1 ก.ค. จัดการเรียนแบบผสมผสาน

ร.ร.บนเกาะสมุย พร้อมเปิดภาคเรียน “ชีวิตวิถีใหม่” 1 ก.ค. จัดการเรียนแบบผสมผสาน

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. นี้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) โดยการจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จำกัดจำนวนนักเรียน 20 – 25 คน/ห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่มี 4 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นเรียนของนักเรียน รูปแบบที่ 2 การสลับชั้นเรียนของนักเรียน (สลับวันคู่ วันคี่) รูปแบบที่ 3 การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน (นักเรียนมาเรียนทุกวัน) และรูปแบบที่ 4 การสลับกลุ่มนักเรียน แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วสลับวันมาเรียน

โดยที่โรงเรียนวัดบุณฑริการาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ่อผุด ได้มีการเตรียมความพร้อมที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้วยการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ วัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวและแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน จัดอบรมให้ความรู้กับครูด้านสุขอนามัยป้องกันโควิด-19

นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม เปิดเผยว่า ก่อนที่จะเปิดภารเรียนทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดประชุมผู้ปกครอง ในการบอกแนวทางการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่จะมาเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ใช้รูปแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วสลับวันมาเรียน ก่อนที่นักเรียนจะเข้ามาในโรงเรียนจะผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกินตามมาตรฐานที่กำหนด ล้างมือตามจุดที่กำหนดไว้ การเข้าแถวก็จะต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ส่วนในห้องเรียนก็จัดโต๊ะเรียนให้เว้นระยะห่าง และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เช่นเดียวกันกับห้องน้ำ โรงอาหารที่ให้มีการเว้นระยะห่าง ส่วนสนามเด็กเล่นได้งดให้เล่นอุปกรณ์เครื่องเล่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง