รีเซต

เฉลิมชัย หนุนเกษตรรุ่นใหม่แม่ริม เปิดหมู่บ้านไม้ดอก สร้างเม็ดเงินเพิ่มจากการท่องเที่ยว

เฉลิมชัย หนุนเกษตรรุ่นใหม่แม่ริม เปิดหมู่บ้านไม้ดอก สร้างเม็ดเงินเพิ่มจากการท่องเที่ยว
มติชน
28 พฤศจิกายน 2563 ( 18:38 )
140
เฉลิมชัย หนุนเกษตรรุ่นใหม่แม่ริม เปิดหมู่บ้านไม้ดอก สร้างเม็ดเงินเพิ่มจากการท่องเที่ยว

รมว.เฉลิมชัย ติดตามงานเกษตรกรรุ่นใหม่ และหมู่บ้านไม้ดอกเพื่อการค้าพื้นที่อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ เผยเตรียมต่อยอดเป็นหมู่บ้านผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าฯ สร้างเม็ดเงินเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID – 19

 

วันนี้ ( 28 พ.ย. 63) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (I Love Flower Farm) พร้อมพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ นำโดย น.ส.ณวิสาร์ มูลทา เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) ที่ได้ทำการปรับพื้นที่บางส่วนเป็นแปลงดอกไม้ พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งยังทำการบริหารจัดการแปลงดอกไม้เพื่อการค้าส่ง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างอาชีพและรายได้ และประสบผลสำเร็จทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 150 ราย


ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ได้กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตรวมถึงการหาช่องทางการตลาดโดยใช้หลักตลาดนำการผลิตเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาให้อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

 

“ นอกจากนี้ยังมีแผนการดำเนินงานโดยจะส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องมีการรวมกลุ่มและพัฒนาสินค้าซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการชุมชนให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนและผู้สนใจถือเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับนักเที่ยวหลังจากผ่านวิกฤตโควิด-19” นายเฉลิมชัยกล่าว

 

 

สำหรับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าที่สำคัญมีพื้นที่ปลูกดอกไม้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 1,061 ไร่เกษตรกร 304 รายทั้งในพื้นที่ตำบลโป่งแยงและตำบลเหมืองแก้ว เช่น กุหลาบ มากาเร็ต พีค็อก เบญจมาศ โดยการผลิตส่วนใหญ่เป็นการตัดดอกเพื่อจำหน่ายและในปี 2562 ที่ผ่านมา เริ่มมีการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม


พร้อมกันนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวภายใต้โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID – 19 แก่เกษตรกรตำบลเหมืองแก้ว จำนวน 5 รายที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร อาทิ เมล็ดพันธ์ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง แตงกวา พริกขี้หนู และกระเพรา เป็นต้น

 

สำหรับโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID – 19 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกับบริษัท อีสท์เวสท์ซีด จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปใช้ปลูกบริโภคในครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเปิดให้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมทั่วประเทศกว่า 300,000 ราย ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตามโครงการดังกล่าวผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และส่งมอบแก่เกษตรกรโดยตรง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 7,637 ราย

 

โดยนายเฉลิมชัย กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลได้กำชับว่าต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ดีที่สุดโครงการมาตรการต่างๆ รัฐบาลพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร อาทิ มาตรการเยี่ยวยาชาวสวนลำไยและการประกันรายได้ เป็นต้นถือเป็นการสื่อถึงความห่วงใยจากรัฐบาลไปสู่พี่น้องเกษตรกร

 

“วันนี้ดีใจมากที่ได้เห็นพี่น้องข้าราชการมาอยู่ร่วมเป็นครอบครัวกับประชาชนต้องการให้ข้าราชการเข้าพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่อไป” นายเฉลิมชัยกล่าวในที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง