รีเซต

จุรินทร์ ลุยท่าเรือ กรุงเทพ เผย 6 แนวทางแก้ปัญหา "ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน"

จุรินทร์ ลุยท่าเรือ กรุงเทพ เผย 6 แนวทางแก้ปัญหา "ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน"
ข่าวสด
14 ธันวาคม 2563 ( 15:53 )
175
จุรินทร์ ลุยท่าเรือ กรุงเทพ เผย 6 แนวทางแก้ปัญหา "ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน"

วันที่ 14 ธ.ค.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือคลองเตย กรุงเทพ พร้อมหารือร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าและอัตราค่าระวางเรือที่สูงขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกที่กำลังได้รับผลกระทบ

 

ภายหลังการประชุมหารือร่วม 15 หน่วยงานพร้อมภาคเอกชน นายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อมาดูสถานการณ์การส่งออกผ่านท่าเรือกรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาสำคัญ 3 ประเด็น 1.ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศขาดแคลน 2.เรื่องค่าบริการในประเทศจากกระบวนการนำเข้าและส่งออก 3.การจองพื้นที่เพื่อบรรจุตู้สำหรับส่งออกและปัญหาการจองตู้ ประเทศไทยมีความต้องการตู้สำหรับการส่งออกประมาณ 5,000,000 ตู้ต่อปี และนำเข้า 3,500,000 ตู้ต่อปี จึงขาดอยู่ 1,500,000 ตู้

 

สำหรับการประชุมวันนี้ สรุปการแก้ไขเรื่องตู้ได้ 6 มาตรการ ประกอบด้วย 1. กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับการท่าเรือและภาคเอกชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาลู่ทางในการเร่งนำตู้เปล่าเข้ามาให้พอกับการใช้บรรจุสินค้าส่งออก 2. เอาตู้เก่ามาซ่อมแซมในประเทศเพื่อใช้บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก โดยให้ความช่วยเหลือให้นำเข้าตู้เปล่าและตู้เก่าให้สะดวกรวดเร็ว

 

3.หาทางเพิ่มช่องทางการส่งออกโดยไม่ใช้ตู้ เช่น ใช้เรือสินค้าทั่วไป เป็นต้น 4.สนับสนุนช่วยเหลือ SMEs ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายย่อย ให้รวมตัวกันจองตู้ล่วงหน้าผ่านสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 5.เร่งดำเนินการหาลู่ทางให้เรือที่มีขนาด 400 เมตรสามารถเข้าท่าที่แหลมฉบังได้แทนที่จะอนุญาตเฉพาะเรือ 300 เมตรในปัจจุบัน เพื่อให้การส่งออกการนำเข้าสามารถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น 6.ให้หามาตรการในการลดต้นทุนการนำเข้าตู้

 

ขณะที่ในเรื่องของค่าบริการในประเทศ (Local Charge) ได้ตกลงร่วมกันว่าจะร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนในการหาทางลดค่าบริการในประเทศ ปัจจุบันเฉลี่ยตู้ขนาด 20 ฟุต ประมาณ 1,800 บาทต่อตู้ สำหรับภาครัฐ การท่าเรือจะไปหาลู่ทางปรับลดเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกและการนำเข้าตู้เปล่าหรือตู้เก่าเข้ามาช่วยรับภาระได้ 6 เดือนถึงเดือนมิถุนายน 2564 การคิดค่าบริการที่สร้างภาระเกินสมควร กรมการค้าภายในจะใช้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามากำกับดูแล

 

ปัญหาการจองพื้นที่ตู้หรือการจองตู้ที่บางครั้งถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิก เป็นปัญหากับผู้ส่งออก ได้ขอให้สำนักงานแข่งขันทางการค้าของกระทรวงพาณิชย์เข้ามารับภาระในการรับเรื่องร้องเรียนจากภาคเอกชนที่ประสบปัญหา โดยสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าแจ้งว่าถ้ามีหลักฐานพร้อมและมายืนร้องก็จะดำเนินการพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน

 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ตู้คอนเทนเนอร์นั้น มีปัญหาขาดแคลนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียว ที่มาประชุมเพราะต้องการแก้ปัญหาในส่วนของประเทศไทยขาดแคลนเพราะ ตู้คอนเทนเนอร์ไปค้างอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปเยอะมาก และส่งออกไม่ได้เพราะติดโควิด-19

 

นอกจากนี้จีนกับเวียดนาม สามารถที่จะดึงตู้เปล่าอยู่ในประเทศได้เยอะมาก ทำให้ยิ่งขาดแคลน และโดยปริมาณตัวเลขการส่งออกนำเข้าของเรา นำเข้าแค่ 3,500,000 ตู้ต่อปี แต่ส่งออกถึง 5,000,000 ตู้ต่อปี ทำให้ขาดแคลนตู้ปีละ 1,500,000 ตู้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง