รีเซต

ชัชชาติลุ้นฝ่าด่าน 7 เสือรับรองผู้ว่ากทม.วันนี้ เมิน1.3ล้านเสียง-ผอ.เลือกตั้งยันยึดเข้มกม.

ชัชชาติลุ้นฝ่าด่าน 7 เสือรับรองผู้ว่ากทม.วันนี้ เมิน1.3ล้านเสียง-ผอ.เลือกตั้งยันยึดเข้มกม.
มติชน
30 พฤษภาคม 2565 ( 09:26 )
39
ชัชชาติลุ้นฝ่าด่าน 7 เสือรับรองผู้ว่ากทม.วันนี้ เมิน1.3ล้านเสียง-ผอ.เลือกตั้งยันยึดเข้มกม.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) กล่าวเมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม และ วันที่ 26 พฤษภาค กกต.กทม.ได้รายงานผลการเลือกตั้งเรื่องร้องเรียนและสำนวนการสอบสวนรวมทั้งความเห็นของกกต. กทม. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปยังกกต.กลางแล้วและทราบว่าในวันที่ 24 พฤษภาคม ทางผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกต.กลางแล้วเช่นกัน หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมกกต. จะพิจารณาวินิจฉัย อย่างไรก็ตามกรณีสำนวนเรื่องร้องเรียนที่ทางกกต.กทม.ได้สืบสวน และมีความเห็นส่งไป ขณะนี้ทางสำนักงานกกต.หรือกกต.กลาง ยังไม่ได้ส่งกลับ หรือมีคำสั่งให้มีการสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นายสำราญ กล่าวว่า สำ

นวนร้องเรียนที่กกต.กทม.เสนอไป กกต.กลางจะพิจารณาว่าเกี่ยวข้องทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ ตามที่มาตรา 17 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนด หากพบว่ามีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมจะยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง โดยจะต้องไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป มีเวลา 60 วันตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าเรื่องร้องเรียนพิจารณาแล้วไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตจะดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้ง

 

เมื่อถามว่า คนมองว่านายชัชชาติ ได้คะแนนเสียงเป็นล้านคะแนน หากกกต. ไม่ประกาศรับรองอาจไม่เป็นธรรม นายสำราญ กล่าวว่า กกต.จะดูว่าเรื่องร้องเรียนเป็นทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรมหรือไม่ เป็นหลักการพิจารณาที่ใช้กับการเลือกตั้งทุกระดับ ไม่เกี่ยวว่าผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครได้คะแนนนิยมมากหรือน้อย

 

แหล่งข่าวจากกกต.ระบุว่า กรณีดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกกต.วันที่ 30 พฤษภาคม โดยการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งของ กกต. ยึดหลักว่าจะไม่ประกาศรับรองเมื่อมีเหตุเชื่อได้ว่าทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม เช่น พบมีการซื้อเสียง ไม่ใช่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านแล้วไม่ประกาศรับรองผลทันที เพราะกฎหมายให้อำนาจกกต.สอบสวนเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านภายหลังได้อยู่แล้ว ส่วนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา มีปัญหาเรื่องบัตรหาย ยังอยู่การตรวจสอบ สำนักงานกกต.จึงยังจะไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมกกต.พิจารณา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องร้องเรียนผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.และผู้สมัครส.ก.มีทั้งสิ้น 24 เรื่อง โดยนายชัชชาติได้รับคะแนนเสียงกว่า 1.3 ล้านคะแนน ถูกร้องเรียน 2 ประเด็นคือ กรณีการจัดทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายให้ เสนอให้ ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการพูดลักษณะดูถูกระบบราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง