รีเซต

GLOBALink : ชาวประมงกว่างซี หันเป็น 'นายแบบ' คู่นักท่องเที่ยว

GLOBALink : ชาวประมงกว่างซี หันเป็น 'นายแบบ' คู่นักท่องเที่ยว
Xinhua
6 กันยายน 2565 ( 19:47 )
33
GLOBALink : ชาวประมงกว่างซี หันเป็น 'นายแบบ' คู่นักท่องเที่ยว

กุ้ยหลิน, 6 ก.ย. (ซินหัว) -- นครกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแอ่งแม่น้ำหลีเจียงเชิงบูรณาการ เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา

 

บรรดาชาวบ้านตามลำน้ำหลีเจียง ซึ่งเคยหาเลี้ยงปากท้องด้วยการเพาะปลูกและจับปลา ได้หันเหมาทำอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังเช่นชาวประมงในตำบลซิ่งผิงของอำเภอหยางซั่วชาวประมงได้เริ่มต้นทำงานเป็นนายแบบให้เหล่านักท่องเที่ยว รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์จับปลาอย่างแห โคมไฟ และแพไม้ไผ่ สำหรับการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง