รีเซต

เปิดเทอม 1 นักเรียนป่วยติดโควิด 30.56% นายกฯ ห่วง เข้มมาตรการลดความเสี่ยง

เปิดเทอม 1 นักเรียนป่วยติดโควิด 30.56% นายกฯ ห่วง เข้มมาตรการลดความเสี่ยง
มติชน
6 สิงหาคม 2565 ( 09:58 )
50
เปิดเทอม 1 นักเรียนป่วยติดโควิด 30.56% นายกฯ ห่วง เข้มมาตรการลดความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานผลสำรวจการประเมินสุขภาพนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของกรมอนามัย จำนวน 49,242 คน พบการติดเชื้อร้อยละ 30.56 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว รองลงมาไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ ส่วนการติดเชื้อในโรงเรียน พบเพียงร้อยละ 5.66 เท่านั้น และยังพบว่า มีครอบครัวเพียงร้อยละ 0.36 ที่ติดเชื้อจากนักเรียนที่ไปโรงเรียน โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบมาก คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอาการที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการของบุตรหลานได้ จึงขอให้ โรงเรียน สถานศึกษา และสถานประกอบการศึกษา ยังคงต้องเน้นมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครู- นักเรียน

มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ดังนี้ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT – RC) คือ 1)การเว้นระยะห่าง(Distancing) 2)การสวมหน้ากาก(Mask Wearing) 3)การล้างมือ(Hand Washing) 4)การคัดกรองวัดไข้(Testing) 5)ลดการแออัด(Reducing) และ 6)การทำความสะอาด(Cleaning)

– 6 มาตรการเสริม คือ 1.การดูแลตนเอง 2.การใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3)ทานอาหารปรุงสุกใหม่ 4)การลงทะเบียน เข้า – ออก 5)การสำรวจตรวจสอบ และ 6) กักกันตนเอง และ

– 7 มาตรการเข้ม คือ 1.การประเมิน TSC + และรายงานผลผ่านระบบ MOE COVID 2.การจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย(Small Bubble) 3.การจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5.การมีแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อม (School Isolation) 6.การควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) และ 7.การจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง