ดูแตร์เตขอบคุณ 'จีน' ช่วย 'อาเซียน' รับมือโควิด-19

ดูแตร์เตขอบคุณ 'จีน' ช่วย 'อาเซียน' รับมือโควิด-19
Xinhua Thai
27 ตุลาคม 2564 ( 16:54 )
16
ดูแตร์เตขอบคุณ 'จีน' ช่วย 'อาเซียน' รับมือโควิด-19

มะนิลา, 27 ต.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (26 ต.ค.) โรดริโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ แสดงความขอบคุณจีนที่สนับสนุนแผนรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยเฉพาะ "การทำให้วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะทั่วโลก"

 

ดูแตร์เตกล่าวระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์ ระบุว่าความร่วมมืออาเซียน-จีนที่เปี่ยมด้วยพลวัต ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการกับประเด็นทางภูมิศาสตร์การเมือง

 

ดูแตร์เตยังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 รวมถึงการประชุมระดับสูงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเริ่มต้นวันอังคาร (26 ต.ค.) ทางออนไลน์โดยมีบรูไนเป็นประธาน โดยมีประเด็นสำคัญคือการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

 

ขณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ดูแตร์เตกล่าวว่าหนทางสู่การฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 ของอาเซียนจะกินเวลานานและท้าทาย เนื่องจากภูมิภาคนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากโรคระบาด พร้อมย้ำว่าอาเซียนต้องดำเนินงานตามกรอบการฟื้นตัวของอาเซียนอย่างครอบคลุมและค่อยเป็นค่อยไป และกระตุ้นให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่

 

อนึ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วยบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง