TrueID

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับพื้นที่สีแดงเข้ม-ขยายเคอร์ฟิวถึง 30 พ.ย.

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับพื้นที่สีแดงเข้ม-ขยายเคอร์ฟิวถึง 30 พ.ย.
มติชน
13 พฤศจิกายน 2564 ( 18:00 )
63
ราชกิจจาฯ ประกาศปรับพื้นที่สีแดงเข้ม-ขยายเคอร์ฟิวถึง 30 พ.ย.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง