โรงพยาบาลหนองมะโมงรอดภัยแล้ง เจาะบ่อบาดาลสำเร็จมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

โรงพยาบาลหนองมะโมงรอดภัยแล้ง  เจาะบ่อบาดาลสำเร็จมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
77ข่าวเด็ด
27 มีนาคม 2563 ( 13:51 )
31
โรงพยาบาลหนองมะโมงรอดภัยแล้ง  เจาะบ่อบาดาลสำเร็จมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลหนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีขอบคุณเทวดา เจ้าที่ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่เมตตาเปิดตาน้ำให้สามารถเจาะบ่อบาดาลได้สำเร็จ คาดว่าจะสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ในปริมาณ 5,000-7,000 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ของโรงพยาบาลหนองมะโมง โดยก่อนหน้านี้ต้องใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปส่งทุกวันเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนาน

 

พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร กล่าวว่า  จังหวัดชัยนาทประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ทางคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทจึงได้จัดทำกองผ้าป่า “รวมน้ำใจต้านภัยแล้ง” ขึ้น เพื่อเป็นทุนเจาะบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง ได้ดำเนินการเจาะไปแล้วจำนวน 12 บ่อ  ประสบความสำเร็จ 9 บ่อ  ที่ไม่ประสบความสำเร็จ 3 บ่อ  ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเนินขาม หนองมะโมง และอำเภอหันคา  นอกจากนี้ได้ไปสำรวจในพื้นที่ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ พบว่ามีพื้นที่ประสบภัยแล้งเช่นเดียวกัน แหล่งน้ำธรรมชาติพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ไม่มีน้ำเลย เป็นที่น่าเป็นห่วงมาก ทางราชการและคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทได้เตรียมพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

สำหรับการเจาะบ่อน้ำบาดาลที่โรงพยาบาลหนองมะโมงในครั้งนี้ ไม่คาดฝันว่าจะพบตาน้ำ ที่ผ่านมามีหน่วยงานมาเจาะหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงปรึกษาช่าง และขอร้องว่าจะทำอย่างไรจะช่วยได้ จึงได้เสี่ยงเจาะลงไปและใช้เวลาถึง 7 วันในการเจาะบ่อครั้งนี้ถือว่านานที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการมา และไม่คาดฝันว่าจะประสบความสำเร็จ คงเพราะเทวดาฟ้าดินท่านเมตตา ถือเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่

ด้าน นพ.มนตรี หนองคาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง  กล่าวว่า โรงพยาบาลหนองมะโมง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีเจ้าหน้าที่ 100 คน   มีคนไข้เข้ารับบริการวันละประมาณ 200-300 คน รวมญาติผู้ป่วยด้วยประมาณ 500 คน ใช้น้ำรวมประมาณ 30,000-50,000 ลิตรต่อวัน

 

โดยช่วงฤดูแล้งหลายเดือนที่ผ่านมาทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร ใช้รถบรรทุกน้ำเข้ามาส่งวันละ 4 เที่ยว เที่ยวละ 6,000 ลิตร สัปดาห์ละ 5 วัน และทางสำนักงานชลประทาน ใช้รถบรรทุกน้ำเข้ามาส่งทุกวันพฤหัสบดี มาเติมให้เต็มแท็งก์รองรับน้ำ 250 ลูกบาศก์เมตร   ทั้งนี้ หากบ่อบาดาลที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทมาเจาะให้ และสามารถสูบน้ำได้ 5,000-7,000 ลิตรต่อชั่วโมง  ก็ไม่ต้องบรรทุกน้ำเข้ามาส่งที่นี่อีก หน่วยงานจะได้นำน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลงได้มากยิ่งขึ้น