รีเซต

เวียดนามขีดเส้นตาย 'คัดแยกขยะมูลฝอย' ในครัวเรือน

เวียดนามขีดเส้นตาย 'คัดแยกขยะมูลฝอย' ในครัวเรือน
Xinhua
9 พฤศจิกายน 2566 ( 15:29 )
34
เวียดนามขีดเส้นตาย 'คัดแยกขยะมูลฝอย' ในครัวเรือน
 (แฟ้มภาพซินหัว : สุสานโฮจิมินห์ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม วันที่ 27 มิ.ย. 2023)
ฮานอย, 9 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (7 พ.ย.) สื่อท้องถิ่นเวียดนามอ้างอิงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รายงานว่าขยะมูลฝอยในครัวเรือนของเวียดนามจะต้องถูกคัดแยกออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอื่นๆ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2024แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่กระทรวงฯ เผยแพร่เมื่อไม่นานนี้ กระตุ้นให้หน่วยงาน องค์กร และครัวเรือนท้องถิ่นรีไซเคิลขยะ โดยกลุ่มขยะรีไซเคิล ประกอบด้วยพลาสติก กระดาษ วัสดุเหล็กและแก้วที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ วัสดุ และวัตถุต่างๆ ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในภายหลังส่วนกลุ่มขยะอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยเศษอาหาร ต้องห่อหุ้มด้วยถุงและบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการรั่วไหล เพื่อป้องกันกลิ่นและน้ำเสียไม่ให้แพร่กระจาย ขณะที่กลุ่มขยะอื่นๆ ประกอบด้วยขยะอันตราย อาทิ บรรจุภัณฑ์ยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารเคมี และขยะที่ถูกทิ้งจากสถานที่ทางอุตสาหกรรมและสถานพยาบาลอนึ่ง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเวียดนาม ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปีที่แล้ว เอื้อให้หน่วยงานสุขาภิบาลสามารถปฏิเสธการเก็บขยะที่ยังไม่ผ่านการคัดแยก โดยทุกครัวเรือนที่ไม่คัดแยกขยะภายในบ้านของตนจะต้องชำระค่าปรับ 1 ล้านดองเวียดนาม (ราว 1,455 บาท) ในแต่ละครั้ง
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง