จับกัง 1 สั่งขับเคลื่อน 'ชลบุรีโมเดล' กรองโควิดเชิงรุก เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน

จับกัง 1 สั่งขับเคลื่อน 'ชลบุรีโมเดล' กรองโควิดเชิงรุก เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน
มติชน
21 มกราคม 2564 ( 15:43 )
12
จับกัง 1 สั่งขับเคลื่อน 'ชลบุรีโมเดล' กรองโควิดเชิงรุก เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน

‘จับกัง1’ มอบ ผู้ช่วยฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อน ‘ชลบุรีโมเดล’ คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อน ‘ชลบุรีโมเดล’ติดตามการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกในสถานประกอบการ เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน ผู้ประกอบการภาคเอกชน นักท่องเที่ยวและประชาชน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้าง

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานและประชาชนทุกกลุ่ม จึงได้มีการ
สั่งการและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามรัฐบาลกำหนดมาอย่างต่อเนื่อง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้บูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำงานเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ

 

 

 

นายสุรชัย ยังกล่าวต่อว่า ‘ชลบุรีโมเดล’ เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ที่จะป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังแหล่งชุมชน หรือสถานที่ทำงาน หรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ
รวมไปถึงร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านบริการต่างๆ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของกระทรวงสาธารณสุขในการติดตาม สอบสวนโรค ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ได้อย่างปลอดภัยและปราศจากการติดเชื้อโควิด-19 เพราะมีมาตรการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในทุกมิติ เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในหลายอำเภอ เช่น อำเภอศรีราชา อำเภอเมือง และอำเภอ บางละมุง เป็นต้น

 

“การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงงานในพื้นที่อำเภอศรีราชา และอำเภอเมือง ซึ่งถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งโรงพยาบาลพญาไท และและโรงพยาบาลวิภาราม ในการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ประมาณ 800 คน ซึ่งหากพบเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป”นายสุรชัย กล่าวในท้ายสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง