รีเซต

'สสจ.'สงขลาเผยน.ร.12- 17 ปีเมินฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

'สสจ.'สงขลาเผยน.ร.12- 17 ปีเมินฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
มติชน
28 เมษายน 2565 ( 15:04 )
31
'สสจ.'สงขลาเผยน.ร.12- 17 ปีเมินฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุข(สสจ.)สงขลา เปิดเผยว่า  จ.สงขลา มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนกลุ่มอายุ 12 – 17 ปี 92,235 คน โดยขณะนี้กลุ่มเป้าหมายได้ฉีดไปแล้วฉีดเข็ม 1 จำนวน 87,580 คน คิดเป็นร้อยละ 94.25 เข็ม 2 จำนวน 86,064 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3 และเข็ม 3 จำนวน 1,938 คิดเป็นร้อยละ 2.25 ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตค 64-19 เม.ย. ทั้งนี้การเรียนในรูปแบบออนไซต์อย่างปลอดภัย โรงเรียนทุกแห่งต้องยึด“มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม” อย่างเคร่งครัด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด้วย 6 มาตรการหลัก ในการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด

 

นพ.สงกรานต์ กล่าวว่า ส่วน 6 มาตรการเสริม ต้องดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง สำหรับ 7 มาตรการเข้ม ได้แก่ 1. ประเมิน TSC+ (Thai Stop COVID Plus) และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง 2. Small Bubble ทำกิจกรรมแบบ กลุ่มย่อย 3. อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 5. School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม 6. Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน และ 7. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85%

 

“ผู้ปกครองควรเน้นย้ำลูกหลานที่ไปโรงเรียนไม่ควรถอดหน้ากากอนามัย ไม่เล่นเป็นทีม หรือกลุ่มใหญ่ ไม่นั่งติดกันทั้งเวลาเรียน คุยเล่น กินข้าว และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ส่วนการเรียนภายในห้องเรียนต้องนั่งเรียนแบบมีการ เว้นระยะห่าง ไม่เปิดแอร์นานเกิน 2 ชั่วโมง และต้องเปิดหน้าต่างระบายอากาศ”นพ.สงกรานต์

 

นพ.สงกรานต์ กล่าวต่อว่า การฉีดวัคซีนจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ทำให้สถานศึกษาสามารถกลับมาเปิดเรียนได้ และแม้เด็กอายุ 12 – 17 ปี จะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไป ภูมิคุ้มกันที่มีจะลดลง จึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด และการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) เป็นการฉีดเข็มกระตุ้นผ่านระบบการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง